ROBOTYZACJA 2006

26 października w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja „Robotyzacja 2006”, poświęcona możliwościom wszechstronnego wykorzystania robotów w przemyśle. Konferencję zorganizowała firma ASTOR – autoryzowany dystrybutor robotów przemysłowych Fanuc Robotics

Śledzenie linii produkcyjnej, współpraca robotów, systemy identyfikacji wizyjnej, integracja robotów z maszynami, wreszcie nietypowe zastosowania robotów – takie między innymi zagadnienia były obecne w prezentacjach i dyskusjach panelowych. Zaprezentowane zostały przykłady zastosowań robotów przemysłowych w oparciu o wdrożone instalacje funkcjonujące w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Prezentacje prowadzili przedstawiciele ASTORA, wystąpił prezes Stefan Życzkowski, wiceprezes Michał Wojtulewicz, gościem specjalnym był Lionel Mercou z Fanuc Robotics. Wystąpienia dotyczyły wykorzystania robotów przemysłowych między innymi w systemach paletyzacji, pakowania oraz spawania. Robot prawie nigdy nie jest autonomicznym elementem linii czy gniazda produkcyjnego, towarzyszy mu szereg urządzeń: układów pomiarowych, narzędzi, systemów transportu, czasem dodatkowe czujniki czy systemy wizyjne. Dla poprawnej współpracy robota z osprzętem towarzyszącym potrzebna jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami. O integracji robotów z maszynami i urządzeniami produkcyjnymi, o najbardziej popularnych sposobach i protokołach łączenia oraz wymiany informacji z robotami –opowiadał Michał Wojtulewicz. Zastosowanie robotów w przemyśle spożywczym m.in. na przykładzie fabryki czekoladek przedstawił z kolei Tomasz Lech. W swojej prezentacji, zaznaczał, że duży koszt początkowy inwestycji oraz wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy jeszcze do niedawna skutecznie zniechęcały producentów żywności do inwestycji w systemy zrobotyzowane. Obecnie, znaczny postęp technologiczny umożliwił firmie FANUC Robotics obniżenie kosztów produkcji robotów przemysłowych przy jednoczesnym nacisku na spełnienie obowiązujących norm higieny i bezpieczeństwa pracy. Ponadto wprowadzenie elementów sztucznej inteligencji takich jak: śledzenie linii produkcyjnej, systemy identyfikacji wizyjnej, wymiana informacji między robotami pozwoliły stworzyć stanowiska możliwie elastyczne, które z łatwością można zaadoptować w procesie produkcji.