Przenośny system do pomiaru współrzędnych

  Nowe urządzenie ułatwiające ustawianie maszyn w linii

  Po zbudowaniu i przetestowaniu maszyny wysyła się ją do klienta, gdzie zazwyczaj przechodzi ona w ręce techników-serwisantów (a nie projektantów), których zadaniem jest zapewnienie właściwej instalacji maszyny w zakładzie klienta. Jak twierdzi Chuck Pfeffer, dyrektor do spraw produktu w firmie Faro Technologies Inc. z Lake Mary, FL: wyznaczanie linii za pomocą lasera może pewnego dnia zastąpić tradycyjne metody ustawiania w linii (wykorzystanie przejścia optycznego czy drutu), szczególnie w krytycznych aplikacjach, takich jak instalacja maszyny drukującej. Przenośny system odmierzania współrzędnych – składający się z retroreflektora (układu szkieł odblaskowych), laserowego układu śledzącego oraz laptopa, na którym wykonywany jest program do monitorowania – przyspiesza ustawianie elementów w linii i zapewnia informacje zwrotne w formacie 3D. Wykorzystując monitorowanie za pomocą lasera, jeden technik jest w stanie ustawić maszynę w linii w czasie krótszym niż zajęłoby to dwóm technikom posługującym się metodami optycznymi.

  Retroreflektor w kształcie kuli o średnicy 3,8 cm zawiera trzy lustra ustawione prostopadle względem siebie. Technik ustawia laserowy układ monitorujący, po czym już tylko przesuwa retroreflektor na różne pozycje odniesienia na maszynie. Posługując się zdalnym sterowaniem, wydaje urządzeniu śledzącemu polecenie ustalenia współrzędnych, a program zapisuje wyniki pomiarów. Program może też poprowadzić technika pomiędzy wyznaczonymi punktami – trzeba tylko być w zasięgu urządzenia śledzącego oraz w odległości 70 m od punktu pomiarowego, aby uzyskać pomiar z dokładnością do 0,00254 cm. Laser mierzy odległość i dwa kąty (azymut i zenit) dla każdego punktu.

  Dostrzec światło: Monitorowanie z użyciem lasera przyspiesza kłopotliwe ustawianie komponentów maszyn w linii, zamieniając pracę zespołową w występ solowy. Współrzędne ustawienia stają się częścią dokumentacji maszyny

  Dla projektantów maszyn interesująca jest zdolność systemu do generowania zapisu współrzędnych instalacji. Gdyby później pojawiły się problemy, technik może wykonać pomiary maszyny i porównać je z oryginalnymi współrzędnymi, co szybko pozwoli wyeliminować przesunięcia spowodowane na przykład przez przejeżdżające wózki widłowe czy nawet zdarzenia sejsmiczne.

  Kontakt: Chuck Pfeffer, Faro Technologies Inc.,

  e-mail: pfeffer@faro.com

  http://rbi.ims/ca/3857-500