Przegląd oprogramowania CAM

    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, postanowiliśmy przygotować krótkie zestawienie oprogramowania CAM (a także CAx – z możliwością generowania kodu sterującego maszynami CNC). Niniejsze zestawienie bazuje na opublikowanym w sierpniu (w postaci dodatku do naszego czasopisma) Raporcie poświęconym oprogramowaniu CAx, zostało jednak uzupełnione o kilka dodatkowych pozycji – w tabeli 1 ich nazwa została wyróżniona kolorem. Warto zwrócić uwagę na polski program, opracowany w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

    Dane adresowe, a także dedykowane zastosowania przedstawionych programów znajdą Państwo na kolejnych stronach. W celu uzupełnienia informacji o te dotyczące dodatkowych możliwości, czy też wymiany danych między programami, zachęcamy do lektury wspomnianego dodatku (dostępnego także w postaci pliku pdf na stronie www.designnews.pl).

    Korzystając z okazji i korygując niedopatrzenie powstałe podczas opracowywania Raportu CAx, pragniemy przypomnieć, iż generalnym dystrybutorem oprogramowania EdgeCam w Polsce jest firma: