Projektowanie 2D/3D w T-FLEX Parametric CAD 9.0

  T-FLEX Parametric CAD jest parametrycznym programem do modelowania 3D i projektowania 2D. Zapewnia zespołom konstruktorów i inżynierów znaczne przyspieszenie wykonania projektu, z zachowaniem lepszych standardów jakości. Dostarcza unikatowych mechanizmów parametryzacji połączonych ze sprawdzonym, opartym na jądrze Parasolid®, modelowaniem bryłowym. T-FLEX przeznaczony jest dla systemów operacyjnych Microsoft® Windows® NT, 2000 i XP oraz dostępny w kilku wersjach językowych

  Dzięki funkcjonalnym właściwościom T-FLEX znajduje się w czołówce najlepszych systemów do modelowania przestrzennego. Możliwość dwu- i trójwymiarowego parametrycznego projektowania z wykorzystaniem wielu specjalistycznych funkcji czyni T-FLEX CAD 3D idealnym rozwiązaniem dla procesu automatyzacji konstrukcyjno-technologicznego przygotowania produkcji. T-FLEX CAD 3D wykorzystuje geometryczne jądro Parasolid®, dziś uważane za najlepsze rozwiązanie w dziedzinie przestrzennego modelowania.

  T-FLEX zawiera w standardzie darmowy moduł Analiz Ekspresowych, będący uproszczoną wersją pakietu T-FLEX Analysis przeznaczonego do zaawansowanych analiz z użyciem metody elementów skończonych. To łatwe w użyciu narzędzie, zapewniające szybkie analizy wstępne i weryfikację modelu pod kątem wytrzymałościowym, jest szczególnie użyteczne dla projektantów i inżynierów, którzy nie są specjalistami w dziedzinie analizy wytrzymałościowej materiałów.

  System ułatwia tworzenie złożeń o różnym stopniu skomplikowania. Istnieje możliwość wykorzystywania relacji układów współrzędnych komponentów złożenia (z uwzględnieniem dozwolonych stopni swobody) oraz posłużenia się narzędziem do definiowania dowolnych wiązań dynamicznych. Dzięki zastosowaniu mechanizmów wiązań i zarządzania stopniami swobody można analizować zależności kinematyczne i ruchowe całych mechanizmów oraz weryfikować ich działanie w ruchu.

  W standardowym wyposażeniu programu jest mechanizm tzw. Fragmentów Adaptacyjnych, dzięki któremu – oprócz standardowych zmiennych numerycznych, tekstowych czy wyrażeń i równań matematycznych – jako zmienne można wykorzystywać konkretne elementy geometryczne modelu.

  System zawiera również w module podstawowym zestaw narzędzi wspomagających modelowanie form. Do dyspozycji mamy narzędzia umożliwiające automatyczne wykrywanie i tworzenie linii podziału formy, generowanie obrysu 3D geometrii czy tworzenie powierzchni podziału. Operacje Boolean działają zarówno na geometriach bryłowych, jak i powierzchniowych oraz ich kombinacjach. T-FLEX zawiera także opcje zaślepiania otworów/dziur w geometriach oraz rozdzielania modeli na mniejsze części, z automatycznym zaślepianiem otworów.

  Ponadto dla wygody projektantów form i odlewów istnieje m.in. opcja pochylania o zadany kąt nie tylko pojedynczych ścian, ale również całych modeli. Pochylenia można wykonywać względem dowolnej geometrii 3D (np. powierzchni lub linii podziału) jako jednolub dwustronne.

  W celu ułatwienia analiz geometrii T-FLEX został wyposażony w narzędzia do analizy masy i bezwładności. Zawiera grupę specjalistycznych narzędzi umożliwiających między innymi kontrolę wzajemnego przenikania się części, pomiar krzywizny i promienia krzywizny krzywej oraz powierzchni, analizę normalnych i odchylenia normalnego geometrii, analizę przerw w geometriach (szczególnie przydatne w pracy z modelami importowanymi), kontrolę gładkości geometrii (analizy Zebra) czy kontrolę pochylenia ścian pod kątem rozdzielenia formy.

  System zawiera zestaw poleceń zapewniających modyfikowanie ścian i powierzchni np. modeli importowanych. Można więc parametrycznie wyciągać i pochylać ściany modeli wczytanych z innych systemów CAD, zmieniać ich promienie zaokrąglenia i kąty pochylenia części rozwijalnych, kasować ściany, zamieniać ściany na inne, dzielić i separować ściany oraz wykonywać wiele innych czynności.

  T-FLEX jest wyposażony w bardzo zaawansowane narzędzia do tworzenia zaokrągleń geometrii, tworzenia szyków czy modelowania elementów blaszanych. Ma również wbudowane zaawansowane opcje optymalizacji kształtu geometrii na podstawie zakładanych parametrów granicznych, generowania zestawień materiałowych BOM, animacji czy tworzenia fotorealistycznych zdjęć utworzonych modeli.

  Udostępnione wbudowane środowisko API współpracuje z większością popularnych języków programowania, takich jak C++, C#, Visual Basic, Java, oraz z większością środowisk programistycznych, np. Visual Studio, Delphi.

  Grzegorz Oleszek jest kierownikiem Działu Technicznego w NewTech Solutions sp. z o.o.

  www.newtechsolutions.pl