Prezentacja nowej Platformy EPLAN w wersji 2.5

  Na targach Hannover Messe po raz pierwszy zaprezentowano użytkownikom Platformę EPLAN w nowej wersji 2.5, której oficjalna premiera zaplanowana jest na wrzesień tego roku.

  Zarządzanie rewizjami w Platformie EPLAN stanowi ważną część procesu inżynieryjnego – zwłaszcza wtedy, gdy różne dyscypliny, takie jak inżynieria elektryczna i inżynieria płynów pracują w oparciu o jedną bazę danych. Jako, że najważniejszym wyzwaniem jest zarządzanie kolejnymi poziomami rewizji w obrębie projektu, nowa Platforma EPLAN w wersji 2.5 oferuje system zarządzania specyficznymi stronami/obszarami. Obszary projektu, takie jak struktury funkcjonalne, definicje lokalizacji i dyscypliny będą mogły być niezależnie zatwierdzane co oznacza, że wprowadzane zmiany pozostaną przez cały czas dobrze uwidocznione dla wszystkich uczestników projektu.

  Łatwa standaryzacja

  Makra zapewniają efektywną standaryzację. Dzięki technologii wariantów i obiektów placeholder użytkownicy będą w stanie łatwo dodawać obwody cząstkowe do ogólnego projektu. Nowy nawigator makr ułatwi zarządzanie tym procesem: makra będą mogły być opracowywane w postaci diagramu drzewa lub w tabeli, także z wielokrotnym wyborem. Warianty makr i różne typy reprezentacji będą pozwalały na łatwiejsze przeglądanie kontekstowe oraz – jak zwykle – łatwo i szybko wybierane. Co więcej, wersja 2.5 umożliwi także zarządzanie wieloma nazwami przypisanymi do makra. Wyeliminuje to potrzebę tworzenia specyficznych makr dla danego artykułu, ponieważ pojedyncze makro będzie mogło być teraz używane dla kilku różnych części.

  Łatwe zarządzanie listwami zaciskowymi

  Platforma EPLAN 2.5 będzie zawierało rozszerzony edytor listew zaciskowych. Graficzna reprezentacja typów i kategorii terminali umożliwi szybkie i jednoznaczne zatwierdzanie terminali na listwach zaciskowych. W razie konieczności dokonania zmian, zmiany te będzie można dokonać bezpośrednio w edytorze listew zaciskowych, pozwalającym na bezpośrednie wprowadzanie oraz zmianę części i komponentów. Poszczególne terminale będą mogły być wygodnie sortowane metodą drag & drop. Dane z edytora listew zaciskowych zostaną zapisywane jako schemat, pozwalając użytkownikom na szybkie przełączanie i uzyskiwanie dostępu do najważniejszych informacji. Oznacza to możliwość wygodnego i szybkiego, scentralizowanego zarządzania listwami zaciskowymi, prowadzącego do uzyskania przewidywalnych i sprawdzonych diagramów rozkładu wyprowadzeń.

  Łatwe prowadzenie kabli

  Przed montażem kabli ich rozkład musi być wcześniej zaplanowany i wszechstronnie udokumentowany za pomocą schematu jednokreskowego. Platforma EPLAN 2.5 daje użytkownikom dodatkową funkcjonalność w zakresie okablowania maszyn i instalacji. Wykorzystując funkcjonalność schematu jednokreskowego, użytkownicy będą mogli skompletować plany okablowania i przesłać informacje do opcjonalnego modułu EPLAN FieldSys. Umożliwi on zdefiniowanie dokładnych ścieżek prowadzenia kabli i ich długości. Inną praktyczną zaletą tego będzie automatyczne kompilowanie przez FieldSys listy zamówień dla wszystkich elementów ścieżek okablowania.

  www.eplan.pl