Prąd i woda

  W czwartek 15 września zakończyły się 18. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB’05

  Powodem do zadowolenie dla wystawców byli licznie odwiedzający stoiska specjaliści – energetycy i to nie tylko z Polski, ale całej Europy a nawet dalszych zakątków naszego globu. Organizatorów na pewno cieszy rosnąca co roku liczba wystawców oraz powierzchnia ekspozycyjna. Pojawili się ponadto wystawcy z drugiej półkuli – Amerykanie i Kanadyjczycy. Nawet kapryśna pogoda i ulewne deszcze, które spowodowały podtopienie terenu targów i paraliż drogowy Bielska-Białej, nie wpłynęły negatywnie na przebieg ENERGETABU.

  Jak co roku dużo emocji wzbudziło ogłoszenie przez prof. Wiesława Serugę werdyktu Komisji Konkursowej, która wybierając spośród 48 wyrobów i technologii zgłoszonych przez wystawców do konkursu na najnowocześniejszy produkt przyznała wiele nagród i wyróżnień.

  Z zainteresowaniem spotkało się seminarium zorganizowane przez PSE – Operator SA i Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na temat uwarunkowań rozwoju systemu elektroenergetycznego.

  Organizatorami targów ENERGETAB’05 byli:

  • ZIAD Bielsko-Biała SA
  • Grupa Kapitałowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA,
  • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  Szczegółowe informacje, w tym o wyróżnieniach w konkursach, a także fotoreportaż z targów można znaleźć na stronie:

  http://www.ziad.bielsko.pl

  Fot. Jerzy Nieroda, www.ziad.bielsko.pl