Ponad 403 zmiany… w nowym Inventorze

Firmy najbardziej produktywne, osiągające najwyższe obroty, mają zarazem najwyższy wskaźnik wykorzystania prototypów cyfrowych.Właśnie w kierunku dalszego rozwoju cyfrowego prototypowania zmierzać będzie filozofia Autodesk

Polska premiera nowej wersji Inventora odbyła się 22 lutego w Hotelu Westin w Warszawie. Otwarcie konferencji przeprowadził Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce. Przedstawił ogólną filozofię firmy, będącą odpowiedzią na światowe trendy wyznaczające kierunek działań zmierzających do wcielenia w życie ideii cyfrowych prototypów.

WOJCIECH Jędrzejczak otwiera konferencję – równolegle odbywającą się w wielu krajach globalną premierę najnowszej odsłony Inventora

Po ogólnej prezentacji uczestników zaproszono na sesje branżowe, przewidziane dla Mechaniki, Architektury i Budownictwa i Infrastruktury. Gośćmi sesji poświęconej projektowaniu w Mechanice byli przedstawiciele firmy Tagor, projektującej i budującej maszyny górnicze w ramach trzeciej co do wielkości na świecie grupy tej branży.

Sesję tą prowadził Andrzej Poćwierz, przedstawiając w skrócie osiągnięcia Autodesk w roku 2006, a także – możliwości nowej wersji Inventora. Pierwszą i najbardziej zauważalną zmianą jest przyjęcie nowego nazewnictwa. Już nie kolejny numer informować będzie o używanej wersji oprogramowania, ale… rok. I tak w nowym Inventorze 2008 dokonano ponad 400 usprawnień, obejmujących m.in. większą integrację między środowiskiem 2D i 3D, większy nacisk na modelowanie powierzchniowe (możliwe już także przy konstrukcjach cienkościennych), więcej funkcjonalności jeśli chodzi o elementy blaszane, edycje rozwinięć blachowych. Nie zapomniano także o ułatwieniu obsługi interfejsu użytkownika, trybu szkicowania, a także narzędzi do analiz kinematycznych i dynamicznych, które z kolei lepiej zintegrowano z narzędziami do obliczeń wytrzymałościowych.

Pani Anna Nowak z MuM, znana Państwu zapewne z łamów Design News, mogła – jako pierwsza w Polsce – zaprezentować praktyczne możliwości nowej wersji Inventora. A o nowościach z nim związanych – można przeczytać więcej wewnątrz numeru, w dziale „Programy”.

(ms)