PLM Automotive Forum 2005

    W tegorocznym forum, które odbyło się w dniach 28–29 października w Krakowskim Centrum Konferencyjnym „Dwór w Tomaszowicach”, uczestniczyło ponad 90 osób z 42 polskich przedsiębiorstw pracujących dla sektora motoryzacyjnego.

    Podczas dwudniowego forum uczestnicy mieli okazję szerszego zapoznania się z ofertą usług i produktów inżynierskich oferowanych przez KS Automotive. W forum czynny udział wzięli także klienci firmy będący użytkownikami rozwiązań PLM, firma ITM Poland opowiedziała o korzyściach związanych z wdrożeniem systemu Smarteam, a firmy DSE Draxlmaier Systemy Elektryczne, Monolit, Dynamic Software przedstawiły prezentacje na temat zalet płynących z inwestycji w system Catia. Partnerami forum, którzy przedstawili sytuację panującą w polskim przemyśle motorycznym oraz miejsce rozwiązań PLM w współczesnej firmie motoryzacyjnej były IBM oraz Polska Izba Motoryzacji. Swoją ofertę przedstawiły również firmy OCE i Wadim Plast.

    Wieczorną cześć rekreacyjną zapełniła uroczysta kolacja z muzyką na żywo oraz występ kabaretu „Noł Nejm”. Tegoroczne forum było okazją nie tylko pozyskania cennej wiedzy w zakresie wspomagania systemami inżynierskimi procesów panujących w przedsiębiorstwie, lecz również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i współpracy.

    www.ksautomotive.pl