Nagroda branży wod-kan dla ASTORA za system monitoringu i zdalnego sterowania

  Podczas odbywającego się w dniach 26-28 października 2005 r. w Krakowie sympozjum branży wodno-kanalizacyjnej WOD-KAN-EKO, rozstrzygnięty został konkurs KLUCZ SUKCESU dla „najlepszego produktu/urządzenia” oraz „najlepszego rozwiązania/technologii w branży wod-kan”

  Firma ASTOR została nagrodzona wyróżnieniem w kategorii „najlepszego produktu/urządzenia” za „System monitoringu i zdalnego sterowania”, składający się z oprogramowania Wonderware, systemów sterowania GE Fanuc oraz radiomodemów Satel.

  Nagrodzony system służy do monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych typu: przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie, itp. Może działać niezależnie lub współpracować z istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami sterowania i monitoringu, jako lokalny system sterowania i monitoringu lub jako rozproszony system monitoringu z funkcją zdalnego sterowania i gromadzenia danych telemetrycznych z oddalonych obiektów.

  System pozwala na swobodną rozbudowę wraz z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Dzięki zastosowaniu w nim oprogramowania Wonderware, sterowników i paneli operatorskich GE Fanuc oraz radiomodemów Satel, zapewnia otwartość na integrację z innymi urządzeniami, a jednocześnie zabezpiecza inwestycje na przyszłość, dzięki stabilnemu i nieustannemu udoskonalaniu jego elementów składowych.

  Możliwe jest elastyczne dopasowanie konfiguracji systemu do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa wod-kan, a wdrożenie może zostać przeprowadzone przez dowolną, wybraną przez użytkownika firmę świadczącą usługi integracji systemów.

  Rolę Honorowego Gospodarza imprezy pełniło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji z Krakowa, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Ryszarda Langera.