Ostatnia wersja Tecplot przechodzi test wymagającego recenzenta

  Recenzja

  Paris Altidis, inżynier CAE, daje programowi wysokie notowania

  Od kilku lat ciągle doskonalone są możliwości programu Tecplot. Najnowsza wersja daje użytkownikom pełną kontrolę nad wyglądem ich danych.

  Tecplot jest narzędziem zaprojektowanym do przetwarzania dużych ilości danych. Może być wykorzystywany jako osobny program do sporządzania wykresów lub podłączony do aplikacji CFD i FEM z wieloaspektowymi żądaniami dotyczącymi przetwarzanych procesów. Kiedy mówię o „dużych” ilościach, proszę sobie wyobrazić, że można mieć do 32 700 zmiennych lub stref na jeden zestaw danych ze zmiennymi, z których każdy przetwarza ponad 2 miliardy danych. Źródłem danych mogą być: Excel, Plot3D, Grid-gen, HDF, DEM, Fluent, CGNS, mogą tez być zapisane w zwykłym formacie ASCII.

  Po załadowaniu danych do Tecplot dochodzi do głosu naturalna struktura danych programu. Hierarchia danych w Tecplot jest oparta na Ramkach, które zawierają Zestawy Danych, które z kolei mogą obejmować Pliki Danych podzielone na Strefy. Początkowo struktura ta może się wydawać skomplikowana, ale w tym szaleństwie jest metoda. Rozważmy poziom najwyższy (Ramki) jako osobny obszar roboczy, który utrzymuje opisaną strukturę bazową. Można mieć różne Ramki, które dają dostęp do tej samej struktury (Zestaw Danych > Plik Danych > Strefy ) lub pojedynczy Zestaw Danych zawierający wiele Plików Danych > Stref. Jednym z przykładów elastyczności oferowanej przez Ramki był wykres, który usiłowałam skonstruować, a nie mogłam tego zrobić za pomocą żadnego innego programu do sporządzania wykresów. Stały schemat żywotności, stosowany do analiz zmęczeniowych, składa się z dwóch nałożonych na siebie wykresów, z których jeden jest odwrócony o 45°. Poprzez umieszczenie każdego wykresu w osobnej Ramce oraz zastosowanie opcji programu Tecplot pozwalającej na łączenie ramek wykonałam wykres zaledwie kilkoma ruchami na klawiaturze. Po zapisaniu w postaci szablonu, w bazie Tecplot przeznaczonej na informacje o ramkach i zawartych w nich danych, szablon może być wykorzystywany po prostu poprzez zaimportowanie nowych danych.

  Innym z głównych aspektów struktury danych Tecplot jest koncepcja stref. Jest to wydajny sposób nanoszenia na wykres złożonych konfiguracji lub, w celu uzyskania lepszych wyników, dzielenie domen danych na mniejsze segmenty. Koncepcję stref można docenić na etapie dalszego przetwarzania w FEM lub CFD, gdzie wyniki można przedstawić jako całość lub według regionów. Ta druga opcja daje użytkownikom niesamowite możliwości przeglądania części wyników, ze wszystkimi atrybutami takimi jak kontury, siatka czy wektory, podczas ustawiania reszty za pomocą efektów takich jak przezroczystość. Inny rodzaj podziału na strefy w programie Tecplot jest realizowany poprzez uporządkowanie IJK – począwszy od 1D (I uporządkowanie) do 3D (IJK – uporządkowanie), oba wykonywane w układach współrzędnych: kartezjańskim i cylindrycznym. Reprezentacja sferyczna nie jest jeszcze dostępna.

  W najnowszej wersji programu Tecplot skupiono się na trzech głównych obszarach oraz kilku dodatkowych istotnych opcjach w niej wprowadzonych.

  CFD: Tecplot może wykonywać skomplikowane wykresy, w których należy uwzględnić wiele stref. Jest to analiza CFD. Mniejszy wykres 3D podsumowuje kilkaset iteracji

  Narzędzia do sporządzania wykresów

  Funkcje programu Tecplot umożliwiają obecnie nanoszenie różnych konturów w różnych częściach (strefach) modelu, można więc umieścić na wykresie więcej niż jedną część informacji. Przykładem byłoby naniesienie poziomów naprężenia części w wypełnionych konturach, na które nakłada się odkształceni w postaci samych konturów. Dodatkowa opcja polega na ujęciu innej zmiennej naniesionej za pomocą konturów na ślady strumieni. Obiekty trójwymiarowe będą wyglądać bardziej realistycznie poprzez zastosowanie specjalnego podświetlania, które dodaje refleksy. Użytkownik może regulować intensywność refleksów na sąsiadujących powierzchniach.

  Obecna wersja Tecplot zawiera nowe narzędzie zapewniające sporządzanie skomplikowanych wykresów obejmujących wiele stref. Bez potrzeby pisania makra, w celu animacji danych zależnych od czasu można wybrać strefy oraz zakres czasowy do utworzenia na ekranie animacji, które z kolei można wyeksportować w formatach AVI, RM lub Flash. Jest to szczególnie przydatne w przypadku danych CFD lub FEM dla obszarów, gdzie istnieje o wiele większa aktywność niż w pozostałej części modelu (obszarem może być sama strefa)

  SŁONECZNA STRONA: Artystyczna wizja solarnych erupcji wizualizowanych za pomocą programu Tecplot. Można nanosić kontury w różnych strefach modelu

  Zarządzanie danymi

  Sposób, w jaki Tecplot uzyskuje dostęp do danych został tak zmieniony, że zmniejszono ilość potrzebnej do tego pamięci. Podczas gdy kompletny zestaw danych może zostać załadowany na początku, co wpływa na wydajność wykonywania wykresów, nowa opcja Mapped I/O zapewnia programowi Tecplot ładowanie danych na żądanie. Rozwiązanie to jest uważane za odejście od sposobu przetwarzania danych przez Tecplot, ale na skutek tego dodatki takie jak Analizator CFD czy generator siatki mogą nie działać tak jak poprzednio.

  Inne udogodnienia według mnie przydatne to zdolność Tecplot do udostępniania zmiennych pomiędzy strefami, co zapewnia eliminację powielania przypadków. Odkryłam to rozwiązanie w obszarze preferencji ogólnych. Niestety, nie jest to ustawienie domyślne.

  Brak w programie Tecplot możliwości generowania danych został zrekompensowany zestawem wbudowanych funkcji do manipulowania danymi na różne sposoby. Kiedy dane pierwotne zostają zmienione, nie jest już konieczne zapisywanie modyfikacji. Nowa opcja prowadzenia dziennika danych śledzi sposób zmiany danych oraz przetwarzanie otrzymanych z nich informacji. Plik dziennika w formacie ASCII może być również modyfikowany poza programem Tecplot.

  KOKPIT: Dekompresja to, delikatnie mówiąc, duży problem w kabinie pilota w samolocie. Tutaj Tecplot wizualizuje nagłą dekompresję wewnątrz kabiny

  Interfejs użytkownika

  W pewnym momencie musiałam uwzględnić informacje zewnętrzne, takie jak zdjęcia i mapy, dzięki którym dane naniesione na wykres są bardziej zrozumiałe. Ostatnia wersja programu umożliwia dołączenie materiałów w formatach BMP, PNG lub JPEG, a nawet klipów z animacjami.

  Po zakończeniu nanoszenia danych i manipulowania nimi można posłużyć się narzędziami programu Tecplot służącymi do eksportowania, które obejmują bardzo dobre metody próbkowania, co pozwala na wygładzenie poszarpanych krawędzi (szczególnie wokół tekstu) i wyróżnionych powierzchni.

  W programie Tecplot dostępne są narzędzia do importowania danych do MATLAB i Excel. Selektywne metody importowania informacji do programu Tecplot przyporządkowują zmienne, które można wykorzystywać jako dane 1D, 2D lub 3D. Kiedy dane znajdą się już w programie Tecplot, część wizualizacyjna obejmuje nawet eksportowanie do formatu HTML dla prezentacji w Internecie.

  Interfejs do świata zewnętrznego jest realizowany poprzez dodatkowy zestaw developerski (add-on developer kit – ADK), który daje dostęp do wszystkich funkcji i przykładów działania Tecplot, jeśli są połączone z odziedziczonym kodem. Najnowszy dodatek menu API upodabnia interfejs programu Tecplot do znajomej struktury menu.

  Dokumentacja i obsługa

  Dokumentacja zawarta jest w jednym podręczniku użytkownika, ale na stronie internetowej Tecplot oprócz wszystkich dokumentów zewnętrznych w formacie PDF znaleźć można kontakt do doskonałej obsługi technicznej służącej pomocą.

  Konkluzja

  Istnieją programy do sporządzania wykresów, które mogą sprostać codziennym potrzebom naukowca czy inżyniera. Jest również Tecplot dla zwykłego, ale raczej zaawansowanego użytkownika, który ma specjalne potrzeby prezentacji danych w formie dobrych, realistycznych grafik. Przeciętny użytkownik musi najpierw przejść szkolenie, zanim dobrze pozna strukturę i procedury programu Tecplot.

  Firma opracowała produkt niszowy, zakładając, że użytkownicy sięgną po najlepszy program do wykonywania obliczeń (oprogramowanie symulacyjne), na jaki będą sobie mogli pozwolić, a do programu Tecplot przyjdą po resztę. Tecplot to godny polecenia program do sporządzania wykresów za rozsądną cenę. Jego wartość polega nie tylko na liczbie opcji, ale na stosunku ceny do opcji. Cena programu zaczyna się od 1600 USD za licencję dla jednego użytkownika.

  Paris Altidis

  LODOWIEC: Poniżej prezentujemy widok powierzchni lodowej. Program uwzględnia prędkość roztapiania się lodowca i wyświetla linie jego spływu