NX Cam Express cz. II

  Spośród dostępnych aplikacji CAM, NX CAM Express  wydaje się być najbardziej wszechstronnym narzędziem do programowania obrabiarek numerycznych. Dostarcza wiele możliwości obróbki, a jego modułowa budowa zapewnia skalowalność i dostosowanie do konkretnych potrzeb użytkowników 

  NX CAM Express posiada przyjazne graficzne środowisko pracy użytkownika. Okna zapewniają przejrzysty i łatwy sposób zarządzać wszystkimi elementami procesu wytwarzania: narzędziami, metodami obróbki, oraz programami obróbczymi.

  Chcąc zaprogramować tokarkę można wykorzystać zarówno profil 2D, jak też model 3D detalu. Moduł toczenia w NX CAM Express oferuje wiele możliwości prowadzenia obróbki zgrubnej, wykańczającej, rowkowania, toczenia gwintów oraz wiercenia otworów. Po wczytaniu detalu lub profilu, do zadań użytkownika należeć będzie dobór posuwu, prędkości wrzeciona i tolerancji obróbczych. Specjalny tryb umożliwia uzyskanie dodatkowej kontroli nad procesem, co ma szczególne znaczenie podczas obróbki wykańczającej. Bardzo łatwe jest programowanie obróbki w płaszczyznach XY oraz ZX.

  RYS. 1. Operacja toczenia zgrubnego

  NX CAM Express ułatwia programowanie wycinania drutowego w trybie dwu oraz cztero osiowym. Możemy wykorzystać zarówno krawędziowy, jak i bryłowy model elementu. Dostępny jest szeroki zakres operacji zgrubnych i wykańczających. System generuje ścieżki uwzględniając nadpalenia oraz różne średnice drutu.

  RYS. 2. Obróbka 5-cio osiowa na pochyłych ściankach kieszeni

  Frezowanie w NX CAM Express umożliwia obróbkę prostych, a także bardzo skomplikowanych detali. Minimum potrzebnym do wygenerowania operacji frezowania zgrubnego jest: pokazanie geometrii przedmiotu, geometrii przygotówki oraz poziomu cięcia. System odpowiednio dobiera ruchy wejścia i wyjścia oraz przejścia z jednego obszaru cięcia do drugiego. Frezowanie poziomami „Z” służy do obróbki półwykańczającej i wykańczającej stromo pochylonych ścian. Istnieje możliwość prowadzenia narzędzia z odejściami od przedmiotu lub całkowicie po powierzchni części. Strategia „planar milling” umożliwia frezowanie płaszczyzn kieszeni i profili; są to operacje płaskie, które można powielać na różnych poziomach „Z”.

  NX CAM Express pozwala w wygodny sposób na obróbkę powierzchni nachylonych. Użytkownik deklaruje o jakim kącie nachylenia powierzchnie chce obrabiać, a system sam automatycznie ją wyszukuje. Sposób obróbki, kierunek i inne parametry optymalizowane są w celu zapewnienia najwyższej jakości powierzchni. W trakcie całego procesu geometria powierzchni jest automatycznie oceniana i ostateczna ścieżka narzędzia odpowiada jakości powierzchni zadanej przez użytkownika.

  System umożliwia obróbkę wieloosiową. Możemy frezować wszystkie typy powierzchni ze stałą lub zmienną osią narzędzia. Wierszowanie ze zmienną osią narzędzia pozwala pochylić narzędzie w płaszczyźnie ruchu (lead) i w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku ruchu narzędzia (tilt). Korzyścią wynikającą z obróbki ze zmienną osią jest możliwość zachowania takich samych warunków skrawania w obrabianym obszarze.

   

  RYS. 3. Symulacja obróbki pomaga w wizualizacji kinematyki obrabiarki 

  Program dostarcza szereg rozwiązań przeznaczonych do symulacji i weryfikacji procesu obróbczego. Weryfikacja ścieżki narzędzia umożliwia wizualizację wygenerowanej ścieżki wzbogaconą o dynamiczną prezentację sposobu usuwania materiału. Podczas symulacji pracy obrabiarki, ruchy jej komponentów są uzależnione od wartości kodów G i M. Komponenty modelu 3D obrabiarki, z przedmiotem i oprzyrządowaniem, poruszają się w sposób identyczny do tego, jaki będzie miał miejsce podczas rzeczywistej pracy. System automatycznie monitoruje rzeczywiste i potencjalne kolizje pomiędzy narzędziem, a detalem, oprzyrządowaniem, uchwytami i częściami obrabiarki. Użytkownik ma do dyspozycji szereg opcji do wizualizacji obróbki. Można zróżnicować sposób wyświetlania realizacji obróbki – poprzez zmianę szybkości prezentacji, jej zatrzymanie, cofnięcie lub przejście do konkretnej części programu. 


  Autor jest kierownikiem działu

  oprogramowania CAD w firmie Nicom

   

  Autor: GRZEGORZ LORENC