Nowy produkt – symulator postępu zniszczenia

  Siatka, Drzewa Modelowe oraz wizualizacja również zostały usprawnione

   

  PRZEKROJE: Analitycy mogą posługiwać się wycinkami widoków dowolnych powierzchni oraz izopowierzchni zmiennej wyników, co pozwala użytkownikom na badanie wewnętrznych części modeli w rozwiązaniu ABAQUS/CAE wersja 6.5

  Firma ABAQUS Inc. wprowadziła na rynek wersję 6.5 swojego zestawu produktów o tej samej nazwie. W nowej wersji wprowadzono wiele udoskonaleń: nowe opcje analizowania pęknięć i zniszczeń pozwalające inżynierom na modelowanie uszkodzeń i zniszczeń materiałów, elementów łącznych oraz innego rodzaju połączeń, co zapewnia przewidywanie ewentualnych pęknięć.

  Możliwości analizowania pęknięć i zniszczeń stanowią część długoterminowych prac projektowych prowadzonych przez firmę ABAQUS. Funkcje te znaleźć można w produktach ABAQUS/Explicit oraz ABAQUS/Standard. Wśród dostępnych opcji znaleźć można elementy do analizowania separacji zachodzącej pomiędzy dwiema wcześniej ze sobą połączonymi powierzchniami.

  – Klienci tacy jak Boeing, Exxon Mobil, Alstrom oraz NASA stanowili mechanizmy napędowe opracowania i wdrożenia nowych opcji umożliwiających analizowanie pęknięć i zniszczeń – mówi Greg Brown, menedżer w firmie ABAQUS zajmujący się produktami interaktywnymi. – Obecnie użytkownicy mogą oszacować stopień zniszczenia i uszkodzenia złączek, spoin, spoiw oraz materiałów.

  Inne udogodnienia produktów ABAQUS/CAE, wstępny i końcowy proces obejmują: Drzewo do modelowania nawigacyjnego (Model-Tree), bardziej rozbudowaną technikę dopasowywania czterościennego (tetrahedral meshing) oraz opcję “widok-cięcie”. Za pomocą ostatniej z wymienionych opcji analitycy mogą sprawdzić, jak różnią się wyniki analiz wewnątrz modelu. – Można obejrzeć film pokazujący symulację zniszczenia dowolnego komponentu modelu – mówi Brown.

  W wersji tej występuje łącze do bazy danych wyjść sieciowych (network output database connector), które zapewnia dostęp do wyników ABAQUS w dowolnym miejscu w sieci.

  IMPORT: Złozona geometria, taka jak tej głowicy cylindra, może zostać zaimportowana bezpośrednio do ABAQUS/CAE wersja 6.5. Następnie analityk może wykorzystać nową geometrię i narzędzie do dopasowywania, dokonać edycji geometrii i wprowadzić siatkę wysokiej jakości