Nowoczesne centra obróbcze

  Wymogi rynku spowodowały, że w fabrykach zastosowanie nowoczesnych obrabiarek CNC stało się na tyle powszechne, iż trudno sobie wyobrazić współczesną fabrykę wyposażoną tylko w obrabiarki NC

  Wyższość obrabiarek CNC nad NC jest ogromna, a wraz z postępem techniki wyższość ta rośnie. Zastosowanie technik CNC w przemyśle stwarza również potrzeby ciągłego rozwoju całych systemów CAD/CAM/CAE, które funkcjonują w fabrykach jako zintegrowane systemy projektowo-wytwórcze.

  Obecnie obrabiarki CNC są stosowane we wszystkich branżach wytwórczych m.in.: obróbka ubytkowa, obróbka tworzyw sztucznych, obróbka drewna, obróbka plastyczna oraz wiele innych. Wśród wytwórców takich obrabiarek jest również bardzo wielu, którzy starają się wprowadzać coraz to lepsze urządzenia na rynek. W Polsce czołowymi producentami obrabiarek CNC są m.in.: Andrychowska Fabryka Maszyn, Dąbrowska Fabryka Obrabiarek PONAR, Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA, FAMOT Pleszew SA (należąca od 1999 roku do grupy Gildemeister) czy Maszyny Obrabiarki Centra Pruszków, natomiast producentów zagranicznych trudno wymieniać – ze względu na ilość. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych wytwórców można oczywiście znaleźć w publikowanych cyklicznie w Design News raportach i w wielu miejscach w Internecie.

  Centra obróbcze – możliwości oraz zastosowanie

  Nowoczesne centra obróbcze sterowane numerycznie są bardzo skomplikowanymi „ustrojami mechatronicznymi”, zawierającymi w swojej budowie, nie tylko podzespoły pełniące tradycyjne funkcje w obrabiarkach, ale również szereg nowoczesnych czujników i sensorów, odpowiadających za bezpieczeństwo, dokładność oraz precyzję. Poniżej przedstawiam charakterystykę kilku typów obrabiarek.


   HARNAŚ

  Centrum obróbcze Harnaś, firmy AFM Andrychów, jest jednym z nowocześniejszych urządzeń przeznaczonych do obróbki metali. Charakteryzuje się następującymi parametrami: sterowanie GE FANUC 0i MC, napęd wrzeciona 11 kW (S6), pamięć 256 kB, interpolacja w 3 osiach, śruby toczne i prowadnice toczne we wszystkich osiach, instalacja wodnego chłodzenia narzędzi, magazyn 16-to narzędziowy, kółko ręczne, teleskopowe osłony prowadnic, kabina osłaniająca przestrzeń roboczą, instalacja oświetleniowa z lampą.


  RODEM Z AVII

  Innymi obrabiarkami polskiej produkcji są m.in. centra produkowane w Fabryce Obrabiarek Precyzyjnych AVIA. Można tutaj wymienić pionowe centrum obróbkowe VMC 1000 HS, charakteryzujące się następującymi parametrami: przekładnie śrubowe toczne w 3 osiach – napęd bezpośredni z silnika, termostabilizacja elektrowrzeciona, pełna kabina, instalacja oświetleniowa, system spłukiwania wiórów, instalacja chłodzenia narzędzia, transporter wiórów, teleskopowe osłony prowadnic, pistolet do spłukiwania i pistolet pneumatyczny.

  Na tle ciągłego rozwoju branży obrabiarkowej można również zaobserwować duży skok technologiczny jeśli chodzi o ilość osi obrabianych w jednym czasie. Przykładem takim jest Pięcioosiowe centrum obróbkowe VARIO HS 5-axis (na zdjęciu).

  Pionowe centrum obróbkowe VARIO HS 5-axis należy do najnowocześniejszych obrabiarek zaprojektowanych do obróbki w pięciu osiach jednocześnie. Konstrukcja ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na bardzo szybkie centrum, umożliwiające obróbkę z wykorzystaniem pięciu osi jednocześnie i osiąganie bardzo dużych gładkości obrabianych powierzchni, obróbkę na gotowo przedmiotów ze stali hartowanej oraz obróbkę z bardzo dużą wydajnością materiałów miękkich. Obrabiarka ta znakomicie sprawdzi się w kompleksowej obróbce form i tłoczników, a także w obróbce bardzo dokładnych części o skomplikowanych przestrzennych kształtach oraz części korpusowych z 5 stron. Możliwość obróbki detali w jednym zamocowaniu znacząco poprawia uzyskiwane dokładności dzięki wyeliminowaniu błędów spowodowanych wielokrotną zmianą zamocowania. Pięcioosiowe obrabiarki charakteryzują się ponadto zwiększoną elastycznością i wydajnością obróbki. Cykl produkcyjny detalu jest znacznie krótszy w porównaniu do produkcji z wykorzystaniem standardowych trzyosiowych obrabiarek. Czasy przygotowawcze i ustawcze ulegają wielokrotnemu skróceniu i dzięki temu jeden operator z powodzeniem może obsługiwać kilka maszyn jednocześnie, co wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą. Bardzo wysoka gładkość powierzchni uzyskiwanych podczas obróbki została osiągnięta dzięki zastosowaniu elektrowrzecion o wysokiej maksymalnej prędkości obrotowej 18 000 lub 24 000 obr./min. Wydajność obróbki zgrubnej jest zapewniona dzięki wysokiemu maksymalnemu momentowi obrotowemu wrzeciona – 129 Nm (S6 – elektrowrzeciono 18 000 obr./min).


  DMG W PLESZEWIE

  Poziome centrum obróbkowe Deckel Maho można obejrzeć w akcji w zakładach FAMOT w Pleszewie. Obrabiarka DMC 100 H duoBLOCK(R), na której wykonywane są detale dla innych rodzin obrabiarek, dzięki zmniejszeniu masy elementów ruchomych i zwiększeniu masy elementów stałych zapewnia wysoką precyzję obróbki detali o kształtach sześcianu i masie dochodzącej do 1500 kg. Umożliwia obróbkę zgrubną materiałów ciągliwych i o dużej wytrzymałości, wykorzystując wrzeciono przekładniowe o momencie obrotowym 1240 Nm. Przestrzeń robocza poziomego centrum tego typu zawiera się w obszarze 3 x 1000 mm (przy wielkości palet 800 x 800 mm). Wartość posuwów szybkich to 60 m/min, maksymalna prędkość obrotowa napędu głównego wynosi 8 000 obrotów (opcjonalnie do 12 000). Moc przy 40% ED osiąga wartość 1240 kW, a przy 100% ED – 827 kW.


  Podsumowanie

  Przedstawione powyżej przykłady są tylko przysłowiową kroplą w morzu tego, co można przedstawić na temat centrów obróbkowych, obrabiarek oraz systemów CAM. Wszelkie obrabiarki można klasyfikować w najróżniejszy sposób: w zależność od przeznaczenia, typu, rodzaju obróbki, branży i innych. Zasadne jest jednak ciągłe rozwijanie tej części techniki oraz wdrażanie do systemów produkcyjnych. Jest to ściśle związane z coraz to większymi wymaganiami klientów, którzy stawiając wymagania – jednocześnie ponoszą pośrednio koszty związane z produkcją tego typu obrabiarek.

  Przy wyborze obrabiarki nie można zapomnać, jak ważnym elementem układanki produkcyjnej jest to, aby całość tworzyła kompleksowy park maszynowy, a otrzymywane produkty były jak najwyższej jakości. Jakość bowiem oraz niezawodność świadczy w dużej mierze o wytwórcy.