Nowe technologie: Polska wreszcie nie jest maruderem

Jak wynika z rankingu przygotowanego przez Connectivity Scorecard, Polska wchodzi w skład grupy 25 państw, których gospodarka napędzana jest innowacyjnością.

W poprzednich dwóch edycjach rankingu Polska okupowała ostatnią pozycję. W tegorocznym wyprzedziła Grecję i awansowała o jedno oczko na 24. miejsce. Przy ocenie w skali 0-10 punktów, tegoroczny lider rankingu Szwecja uzyskała wskaźnik 7,95, a Polska – 4,06.

Ranking Connectivity Scorecard powstaje od 2008 r. Jego autorzy badają zastosowanie nowych technologii (internet, komputeryzacja, systemy telekomunikacyjne) w administracji i gospodarce. Próbują się także pokusić o ocenę poziomu umiejętności korzystania z tych technologii przez poszczególne społeczeństwa.