Nowe rozwiązanie firmy Siemens optymalizuje wykorzystanie aktywów kapitałowych w realizacji i eksploatacji projektów

Capital Asset Lifecycle Management (CALM)

Siemens Digital Industries Software i Bentley Systems ogłaszają dostępność nowego rozwiązania pod nazwą Capital Asset Lifecycle Management (CALM) do zarządzania aktywami kapitałowymi w całym cyklu ich życia. Teamcenter CALM zostało stworzone w odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi stają zarówno projekty kapitałowe przedsiębiorstw realizowane od podstaw, jak i te związane z modernizacjami. Opóźnienia czasowe i przekraczanie kosztów mogą być powodowane przez brak interoperacyjnego systemu oraz niedostateczne wykorzystanie digitalizacji i mają negatywny wpływ na wydajność działającego już zakładu lub systemu.

Teamcenter CALM pomaga spółkom w planowaniu, pozyskiwaniu, budowie i eksploatacji aktywów kapitałowych. Rozwiązanie jest w stanie skonsolidować dane dotyczące aktywów i połączyć je cyfrowo od etapu realizacji projektu po etap jego eksploatacji, umożliwiając stworzenie cyfrowego bliźniaka (wirtualnej reprezentacji) fizycznych aktywów oraz symulację procesu projektowania, budowy i wyników eksploatacyjnych projektów.

„Rozwiązanie Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management to najnowsza oferta wynikająca z naszej współpracy z Siemens Digital Industries Software. W zeszłym miesiącu uruchomiona została świadczona w chmurze usługa pod nazwą PlantSight, dostępna obecnie zarówno w firmie Siemens, jak i Bentley, umożliwiająca szybkie skorzystanie przez działające zakłady produkcyjne z korzyści oferowanych przez cyfrową kopię fizycznych aktywów. Natomiast rozwiązanie CALM dostępne jest wyłącznie w Siemens i współpracuje z oprogramowaniem Teamcenter, przyspieszając i usprawniając proces podejmowania decyzji dotyczących programów kapitałowych” – powiedział Greg Bentley, CEO Bentley Systems. – „Pozwala ono na lepsze użycie technologii Bentley iTwin, zwiększając wykorzystanie cyfrowych kopii na poziomie korporacyjnym – dodał.

Organizacje inwestują sporą część swoich środków w aktywa kapitałowe, takie jak: zakłady, instalacje, fabryki oraz krytyczna infrastruktura, stanowiące podstawę ich działalności. Obecnie wielu zainteresowanych projektując, budując oraz eksploatując aktywa kapitałowe, wciąż jeszcze musi dokonać ich cyfryzacji w celu zwiększenia wydajności. Zmagają się oni z gromadzeniem, zarządzaniem i śledzeniem projektów kapitałowych oraz danych eksploatacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa, co prowadzi do strat w sferze wydajności na etapie realizacji projektu oraz w całym cyklu życia danego aktywa. Według McKinsey & Company 98% wielkich projektów doświadcza przekroczenia kosztów średnio o 80% oraz opóźnień o 20 miesięcy. Niewydajność tworzona na etapie realizacji projektu jest przenoszona na właścicieli lub administratorów, którzy mogą zmagać się z nią przez kolejne dekady – nowe projekty kapitałowe i modernizacje zakładów są prowadzone w ten sam niewydajny sposób i cały cykl się powtarza.

Rozwiązanie CALM zapewnia zaawansowane możliwości zarządzania programem kapitałowym, jak również symulacyjne podejście do projektowania, budowy oraz eksploatacji projektów. Poprzez lepsze wykorzystanie nowych technologii symulacji i optymalizacji zarządzający programami kapitałowymi mogą wstępnie monitorować, a następnie ulepszać wykorzystanie swoich aktywów. Rozwiązanie to konsoliduje dane projektowe i eksploatacyjne z całkowicie różnych systemów, w tym dane projektowe 1D, 2D i 3D z narzędzi CAD/CAE/BIM od innych dostawców oraz z PlantSight, tworząc jedną cyfrową ścieżkę danych o aktywach, która jest dostępna z poziomu bezpiecznego, dającego się śledzić i dobrze zorganizowanego korporacyjnego ekosystemu.

Dane o aktywach są wzbogacane o wizualizacje i wgląd z poziomu całego przedsiębiorstwa, jak również sprawdzone procesy biznesowe oparte na danych, służące do zarządzania ewolucją danych, rozumienia wymogów, zarządzania wpływami zmian i umożliwiające podejmowanie decyzji przy pomocy paneli i modułów analitycznych. To połączenie jest w stanie zapewnić niezrównany wgląd oraz nadzór, zwiększając bezpieczeństwo i usprawniając zarządzanie ryzykiem w ramach projektów. Na koniec, cyfrowa ścieżka umożliwia stworzenie kompleksowego bliźniaka cyfrowego, na którym można przeprowadzać symulacje i który może być wykorzystywany do połączenia świata wirtualnego i rzeczywistego, tworząc działające w zamkniętej pętli środowisko decyzyjne dla stałej optymalizacji aktywów kapitałowych przedsiębiorstwa.

– Ściśle współpracujemy z Bentley Systems, by odpowiedzieć na wyzwania, przed jakimi stają nasi klienci z branży produkcji seryjnej i branży projektów realizowanych na zamówienie, w celu zapewnienia wydajnego zarządzania ich portfelami korporacyjnymi projektów kapitałowych oraz aktywami kapitałowymi – powiedział Tony Hemmelgarn, Prezes i CEO Siemens Digital Industries Software. – Rozwiązanie CALM dla Teamcenter stanowi wsparcie dla strategii cyfryzacji i pomaga zwiększyć wydajność w organizacji. Może ono pomóc firmom w cyfryzacji ich aktywów kapitałowych na wcześniejszym etapie ich cyklu życia poprzez ustanowienie Teamcenter podstawą dla korporacyjnego zarządzania danymi i współpracy w całym cyklu życia aktywa kapitałowego, począwszy od studium wykonalności i planowania, poprzez modernizację, aż po jego likwidację.

Rozwiązanie Teamcenter CALM jest sprzedawane wyłącznie przez firmę Siemens. Więcej informacji na temat oprogramowania Teamcenter: Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management

Siemens Digital Industries Software napędza transformację, umożliwiając prowadzenie cyfrowego przedsiębiorstwa, w którym inżynieria, produkcja i projektowanie elektroniki spotykają technologie jutra. Nasze rozwiązania pomagają firmom wszelkich rozmiarów w tworzeniu i skutecznym wykorzystywaniu cyfrowych bliźniaków fizycznych aktywów, zapewniających organizacjom nowy wgląd, nowe szanse i nowe poziomy automatyzacji napędzające innowacyjność.


Źródło: Siemens