Nowe produkty i technologie

  Rewolucja cyfrowa to prawdziwe dobrodziejstwo dla czujników, które łączą elektroniczne systemy sterowania ze światem rzeczywistym. Czujniki te zapewniają krytyczne dane wejściowe niezbędne dla użytkowników zarówno podczas monitorowania ruchu myszki, jak i ruchu molekularnego w skrzydłach samolotu. Odgrywają one również tak różnorodne role jak: ochrona laptopów czy pomoc podczas budowy największego na świecie samolotu.

  MYSZKA DO STOSOWANIA W MAŁYCH PRZESTRZENIACH, PRZECHODZI PRZEZ ŚCIANY

  Praca podczas siedzenia w ciasnym fotelu klasy ekonomicznej w trakcie lotu samolotem czy sterowanie zdalnym PC podczas prezentacji w dużym pomieszczeniu stawiają różne wyzwania, lecz oba te zadania mogą zostać zrealizowane za pomocą Myszy Powietrznej (Air Mouse) firmy Gyration. Myszka ta wykorzystuje łącze RF o częstotliwości 2,4 GHz i może współpracować z PC na odległość do 30 m. Wyczuwa ona ruchy we wszystkich kierunkach bez konieczności stosowania podkładki czy jakiejkolwiek innej powierzchni, umożliwiając użytkownikom znajdującym się w ciasnej przestrzeni trzymanie myszki w każdej pozycji. Czujniki ruchu MEMS 3-D firmy STMicroelectronics oraz 8-bitowe mikrokontrolery monitorują ruchy. Identyczna technologia wykorzystywana jest w Pilocie Muzycznym. Może on przekazywać sygnały przez ściany.

  MONITOROWANIE MATERIAŁÓW PODCZAS LOTU

  Airbus rozszerza zakres stosowania materiałów wzmocnionych włóknami, zmniejszając wagę o 25 procent w stosunku do aluminium. Lecz wraz ze wzrostem ich zastosowania, wzrasta również prawdopodobieństwo, że wzmocnione włóknami elementy popękają. Mimo, że pęknięcia w materiale wzmocnionym włóknami w miarę ich powiększania zwiększają się wolniej, piloci jak i pasażerowie wciąż chcieliby mieć pewność, że pęknięcia te zostaną szybko zauważone i niezwłocznie naprawione. Airbus współpracuje z belgijskim producentem czujników XenICs celem zintegrowania długich czujników włóknopodobnych wewnątrz elementów z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem. Powstały w ten sposób system do przeprowadzania analiz strukturalnych samolotu podczas lotu będzie monitorował wewnętrzny stan struktury kluczowych komponentów w trakcie lotu. W ten sposób można przeanalizować jednocześnie stan jednego włókna w obszarze działania 40 czujników.

  CELOWA OBSERWACJA RUCHU

  Zapis i analiza ludzkiego ruchu przekształcają dziedziny tak odmienne jak nauka sportowa, animacja komputerowa czy rehabilitacja medyczna. Kombinezon Moven firmy Xsens Motion Technologies wykorzystywany do przechwytywania ruchu zapisuje ruch całego ludzkiego ciała w różnym otoczeniu, nie tylko w laboratoriach. Z 16 czujników dwa z nich to przyspieszeniomierze i trzy żyroskopy serii iMEMS firmy Analog Devices. Czujniki te mogą być rozmieszczone w każdym miejscu na ludzkim ciele, upraszczając tym samym ich przygotowanie. Kombinezon posiada 6 stopni swobody, częstotliwość pomiaru 100 ujęć na sekundę oraz umożliwia wysyłanie danych za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia. Bezpośredni pomiar przyspieszenia oraz prędkości kątowej ułatwia obliczanie siły i momentu. Zatem większa ilość danych może podlegać przechwyceniu, a następnie analizie.

  GWARANCJA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

  Kradzieże laptopów coraz częściej powodują ryzyko utraty bezpieczeństwa, bez względu na to, czy przechowywane w nich są tysiące danych związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy informacje finansowe indywidualnego właściciela. Czujniki biometryczne zapewniają kolejne narzędzie do walki o ochronę bezpieczeństwa, zapewniając prywatność bez konieczności powiększania listy haseł.

  Firma Atmel wespół z Phoenix Technologies połączyły czujnik FingerChip firmy Atmel z oprogramowaniem zabezpieczającym Secure-Core Pre-boot Authentication firmy Phoenix działającym na zasadzie uwierzytelnienia przed startem systemu operacyjnego. Złodzieje nie będą w stanie uruchomić komputera, który korzysta z tego połączenia sprzętowo-programowego

  USTALANIE POZYCJI SKRZYDŁA

  W ciągu ostatniego roku sporo uwagi poświęcono trudnościom związanym z produkcją nowoczesnych samolotów. W przypadku dużego samolotu, jakim jest Airbus A380, jednym z największych wyzwań związanych z montażem są skrzydła. Są one bardzo duże, transportują tysiące litrów paliwa, muszą być odpowiednio sztywne przy równoczesnym zachowaniu elastyczności.

  Airbus poprosił firmę Electroimpact o dostawę kompletnego systemu do pozycjonowania skrzydła podczas montażu. Jednym z podstawowych elementów jest pozycjonowanie sześciu wysięgników, które ustalają położenie montowanych paneli skrzydła, a tym samym samego skrzydła. Czujniki położenia z wbudowanymi enkoderami z firmy MTS Systems pomagają w utrzymaniu precyzji montażu (pozycji) do 1 mm i potwierdzaniu pozycji co 4 ms.