Najniższe płace inżynierów od prawie dwóch lat

Średnie wynagrodzenie brutto w październiku 2009 roku padło o 0,4% i wyniosło 4 803 PLN. W świetle najnowszego numeru Miesięcznego Raportu Płacowego, opracowanego przez analityków Banku Danych o Inżynierach to najniższa średnia od niespełna dwóch lat.

Niższą średnią wynagrodzeń notowaliśmy ostatnio w marcu 2008 roku! Wówczas wynosiła ona 4 767 PLN. Od tamtego czasu średnia pięła się w górę. Sporadyczne spadki nie przekraczały jednak 4 821 zł. Najlepszy okres przypadł na lipiec 2008, kiedy to inżynierowie zarabiali średnio 5 160 PLN. Próg 5 000 zł został ponownie przekroczony dopiero w kwietniu 2009 roku (ŚRD 5 002 PLN) i od tamtego czasu wynagrodzenia specjalistów sukcesywnie spadają – komentuje Anna Strożek, Starszy Specjalista z Banku Danych o Inżynierach.

Co ciekawe, mediana (wartość środkowa) wynagrodzeń utrzymuje się od sześciu miesięcy na stałym poziomie 4 000 PLN. Jak wiadomo wartość środkowa w opozycji do średniej arytmetycznej jest odporna na bardzo skrajne wartości (m.in. wynagrodzenia maksymalne i minimalne). Sytuacja kiedy to średnia wynagrodzeń spada zaś mediana pozostaje bez zmian świadczy o tym, że płace osób zarabiających poniżej mediany obniżają się, natomiast zarobki osób, znajdujące się powyżej mediany, utrzymują się na w miarę stałym poziomie – wyjaśnia specjalistka.

Zarobki poniżej mediany otrzymali inżynierowie pracujący głównie w takich branżach jak: administracja samorządowa (ŚRD 2 927 PLN, spadek -15%), agd, sprzęt sportowy (ŚRD 3 951 PLN, spadek -3,8%), edukacja, badania (ŚRD 3 192 PLN, spadek -0,4%), geodezja i kartografia (ŚRD 3 004 PLN, spadek -3,3%), handel detaliczny (ŚRD 3 989 PLN, spadek -1,4%), instalacje sanitarne (ŚRD 3 977 PLN, spadek -1,8%), media, reklama, rozrywka (ŚRD 3 914 PLN, spadek -2%), ochrona środowiska (ŚRD 3 742 PLN, spadek -4,5%), odzież, włókiennictwo (ŚRD 3 860 PLN, spadek -1,2%), papiernictwo (ŚRD 3 789 PLN, spadek -1,8%), służby mundurowe (ŚRD 3 460 PLN, spadek -5,4%), turystyka, horeca (ŚRD 2 983 PLN, spadek -2,4%) oraz zbrojeniówka (ŚRD 3 692 PLN, spadek -5,5%).

Poniżej mediany uplasowała się też średnia zarobków w województwie lubelskim (ŚRD 3 889 PLN, spadek -2,6%), opolskim (ŚRD 3 875 PLN, spadek -3,5%), podlaskim (ŚRD 3 783 PLN, wzrost +1,1%), świętokrzyskim (ŚRD 3 832 PLN, spadek -0,7%), warmińsko-mazurskim (ŚRD 3 920 PLN, spadek -0,6%) oraz zachodniopomorskie (ŚRD 3 873 PLN, spadek -4,4%).

Największe spadki wynagrodzeń odnotował dział ochrony środowiska (ŚRD 3 227 PLN, spadek -11%) oraz finansów (ŚRD 3 572 PLN, spadek -5,7%).

25% inżynierów zarobiło poniżej 2 900 zł. Próg ten obniżył się 0,7% w porównaniu z miesiącem ubiegłym. Natomiast co dziesiąty specjalista nie przekroczył progu 2 000 zł, który w skali miesiąca również się obniżył (spadek wyniósł 2,9%).

Bez większych zmian pozostały natomiast wynagrodzenia specjalistów, którzy uplasowali się, wraz ze swoimi wynagrodzeniami, powyżej mediany. Tutaj najbardziej stabilną branżą była branża budowlana (ŚRD 5 775 PLN, wzrost +0,2%), farmaceutyczna i kosmetyczna (ŚRD 4 690 PLN, spadek -0,5%), materiały budowlane (ŚRD 4 859 PLN, spadek -0,1%), spożywcza (ŚRD 4 692, spadek -0,4%), transport i logistyka (ŚRD 4 445 PLN, spadek -0,4%) oraz tworzywa sztuczne (ŚRD 4 958 PLN, wzrost +0,5%).

W kategorii województw najwyższe i jednocześnie najbardziej stabilne średnie wynagrodzeń odnotowaliśmy w województwie: kujawsko-pomorskim (ŚRD 4 497 PLN, wzrost +0,1%), małopolskim (ŚRD 4 237 PLN, spadek -0,2%), mazowieckim (SRD 5 693 PLN, spadek -0,1%), pomorskim (ŚRD 4 770 PLN, spadek -0,5%) oraz śląskim (ŚRD 4 313 PLN, spadek -0,4%).

Najwyższą średnią wynagrodzeń odnotowaliśmy w dziale zarządzania (ŚRD 8 123 PLN, spadek -1,5%), inwestycji i wdrożeń (ŚRD 6 798 PLN, wzrost +0,9%), inspekcji i nadzoru (ŚRD 5 673 PLN, wzrost +0,5%) oraz marketingu i sprzedaży (ŚRD 5 240 PLN, wzrost +9,7%).

Podobnie jak we wrześniu, co czwarty inżynier zarobił powyżej 5 650 zł, natomiast co dziesiąty powyżej 8 000 zł.

Wyciągnięcie wniosków z raportu pozostawiamy jego odbiorcom, ponieważ ostateczna interpretacja jest uzależniona od licznych czynników związanych np. z lokalnym rynkiem pracy oraz aktualną sytuacją rozpatrywanej branży.

Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń inżynierów można znaleźć w pełnym opracowaniu raportu miesięcznego „Wynagrodzenia Inżynierów – październik 2009” oraz w „Raportach Branżowych – III kwartał 2009” dostępnych w Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl).