Nacisk na osiągi

  Producenci silników krokowych zwiększają możliwości ruchu i zakres innowacji w oprogramowaniu, aby zapewnić konkurencyjność

  W odpowiedzi na wyzwanie ze strony producentów siłowników, wytwórcy napędów krokowych znaleźli sobie niszę wśród aplikacji, oferując ulepszone, „serwopodobne” cechy ruchu i zaawansowane możliwości oprogramowania. Produkty zawierające sterowniki napędów krokowych integrują w sobie wyrafinowane algorytmy sterowania do optymalizacji osiągnięć ruchowych, a także nowe oprogramowanie, które rozszerza tolerancję możliwości programowania ruchu. Niemniej ogólny cel pozostaje wciąż taki sam: systemy łatwo konfigurowalne, łatwe do programowania i osiągające poziom cen, przy którym można skutecznie konkurować ze znacznie bardziej wyrafinowanymi rozwiązaniami technologicznymi.

  NAPĘDY KROKOWE P7000

  Danaher Motion oferuje rozwiązanie dla jedno- lub wieloosiowych aplikacji, wymagających dużej szybkości lub płynności ruchu przy niskich prędkościach. Możliwości wielostopniowego pozycjonowania przekształcają polecenia pełnego indeksowania krokowego na rozdzielczość mikrokrokową, a przeznaczone są do zasilania każdego dwufazowego silnika krokowego NEMA o rozdzielczości od 23 do 42 kroków. Za pomocą przełącznika można wybierać nastawy prądu, automatyczną płynność, kształt fali silnika, likwidację rezonansu w średnich zakresach, a także zmniejszenie prądu. System, który jest obecnie dostępny w wersji zasilanej prądem zmiennym, cechuje się opcjami węzłów przemieszczeń i ma szeregowy interfejs RS232 lub RS485 z węzłami pośrednimi, używający protokołu Modus RTU. W dostępnych w przyszłości opcjach będzie także CANopen i możliwość pełnego indeksowania.

  MIKROKROKOWY NAPĘD/STEROWNIK ViX

  Napęd/sterownik produkcji firmy Parker Motion używa całkowicie cyfrowej technologii i oferuje do 8A RMS mocy ciągłej w niewielkiej i niezajmującej dużo miejsca obudowie o wymiarach 12,4 × 4,2 × 8,5 cm. Urządzenie oferuje możliwość wyboru rozdzielczości w granicach od 200 do 51200 kroków na obrót i jest zasilane prądem stałym o niskim napięciu (24 do 80 V). Oprogramowanie konfiguracyjne, oparte na zasadzie podpowiedzi, oferuje zaawansowane możliwości rejestracji, ruchu postępowego, pozycjonowania, wykrywania przeszkód i instrukcji warunkowych. Elastyczne możliwości komunikacyjne zawierają standardowy interfejs RS232 i opcjonalny interfejs RS485/CANopen.

  ZINTEGROWANY SILNIK/ STEROWNIK OFERUJE TECHNOLOGIĘ TŁUMIENIA BIEGUNOWEGO

   

  SilverPak 23DE jest zintegrowanym dwubiegunowym silnikiem krokowym NEMA 23, 1,8-stopniowym, sterownikiem mikrokrokowym i koderem zdolnym do wytworzenia momentu hamującego 0,212 kgm. Technologia tłumienia biegunowego (Pole Damping Technology™) polepsza osiągi silnika krokowego poprzez wytworzenie bardziej dokładnego i płynnego profilu ruchu. Silniki krokowe mają naturalną tendencję do poruszania się w kierunku kroku odpowiadającego pełnej pozycji „WŁĄCZONE”. To przyciąganie magnetyczne lub moment hamujący silnika powodują urywane ruchy, w miarę, jak silnik zbliża się do tych położeń. Sterownik R325 Driver i SilverPak 23D powodują wytworzenie w silniku odpowiedniego prądu hamującego lub wzbudzającego, aby skompensować moment hamujący.