Laboratorium robotów mobilnych

    Po pół roku prac, 3 lutego 2005 roku o godzinie 11.00 otwarte zostało Laboratorium Robotów Mobilnych. Donatorem przedsięwzięcia jest firma Vat-tenfall, koncern-właściciel Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego. Laboratorium Robotów Mobilnych powstało na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. Laboratorium to dar firmy Vattenfall, mający wesprzeć transformację Górnego Śląska. Wkład firmy w to przedsięwzięcie wyniósł 150 000 zł.

    W nowo otwartym Laboratorium Robotów Mobilnych realizowane będą prace badawcze nad konstrukcjami: maszyn mobilnych, ich układów napędowych, mikroprocesorowych oraz aplikacji z zakresu sztucznej inteligencji. Zajęcia laboratoryjne z Autonomicznymi Robotami Mobilnymi prowadzone będą na ośmiu stanowiskach, dla szesnastu studentów. Każde stanowisko wyposażone jest w komputer klasy PC oraz jednego robota mobilnego klasy Hexor® II. Nad budową i uruchomieniem Laboratorium Robotów Mobilnych pracowali intensywnie Maciej Sajkowski oraz Tomasz Stenzel, wspomagani przez Arkadiusza Domorackiego, Szymona Pasko, Radosława Sokoła, Marcina Zygmanowskiego, Michała Jelenia, Anielę Winiarską, Joannę Głażewską, Mariusza Senderowskiego oraz Alfreda Wis.

    http://www.stenzel.com.pl

    http://www.kener.polsl.gliwice.pl/~zeeen/