Konstruktor roku. I edycja konkursu

  Ostatnio stosunkowo wiele miejsca w mediach masowych poświęcano pozycji Polski wobec państw UE, pod względem innowacyjności, liczby zgłaszanych wniosków patentowych etc. To, że statystycznie nasza ojczyzna wypadła dosyć mizernie, zdaje się jednak nie odzwierciedlać stanu faktycznego. Jak bowiem wytłumaczyć obecność stale opracowywanych rozwiązań i konstrukcji, nie odbiegających, a często przewyższających „światowy” poziom?

  Aby przybliżyć Państwu dokonania naszej współczesnej myśli techniczno-inżynieryjnej i zburzyć trochę obraz stwarzany przez osoby bardzo luźno bądź zgoła wcale nie związane z inżynierią, postanowiliśmy – idąc za przykładem redakcji Design News zza oceanu – zorganizować „konkurs”, którego celem będzie uhonorowanie polskich inżynierów tytułem: „Konstruktor roku”.

  Poczynając od bieżącego wydania, w każdym numerze postaramy się zaprezentować ciekawy projekt, który doczekał się wdrożenia, lub też wkroczył w fazę prototypowania, z naciskiem na prezentację sylwetki inżyniera-konstruktora, bądź zespołu konstruktorów, za ów projekt odpowiedzialnych. Kryterium doboru kandydatów do tytułu jest proste: nie uwzględniamy dokonań w sensie dorobku i całokształtu działalności danej osoby lub zespołu, oceniamy tylko jeden wybrany projekt. Stopień złożoności, innowacyjności przyjętych rozwiązań będzie stanowił punkt wyjścia do oceny przez zespół redakcji i jej współpracowników – niezależnych ekspertów, a także przez naszych Czytelników. Aby uprzedzić ewentualne wątpliwości, informujemy, iż:

  • pod uwagę będą brane projekty z 2006 roku, jak również z lat wcześniejszych, z zastrzeżeniem, iż od momentu zaprojektowania/wdrożenia nie upłynęło więcej niż 24 miesiące;
  • do konkursu zgłoszonych może zostać kilka projektów, za które odpowiedzialny jest ten sam konstruktor/zespół; o wyróżnieniu decydować będzie jednak tylko jeden wybrany;
  • zgłoszenia ewentualnych, proponowanych przez Państwa kandydatów, można nadsyłać do redakcji najlepiej drogą mailową, na adres ms@designnews.pl; w tytule wiadomości prosimy napisać „Konstruktor Roku”.

  Poza wspomnianym tytułem „Konstruktora Roku”, przyznawanym przez redakcję i Czytelników, przewidzieliśmy także – wychodząc niejako naprzeciw sygnalizowanym zapotrzebowaniom z Państwa strony na tego typu inicjatywę – nagrodę w kategorii „Garażowy produkt roku”. Tutaj ocenie podlegać będą rozwiązania amatorskie, zaprojektowane i zrealizowane m.in. przez uczniów i studentów.

  Rozstrzygnięcie pierwszej edycji i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas tegorocznych targów PROTECH’06.

  www.protech06.info

  www.designnews.pl