Konkurs Autodesk Inventor – Projekty Dekady – tylko do 30 listopada

Do końca listopada użytkownicy oprogramowania Autodesk Inventor mogą wziąć udział w konkursie i przesłać swoje projekty na adres www.autodesk.pl/10latinventor. To ostatni  moment, aby zaprezentować swoje innowacyjne projekty, które powstały przy wykorzystaniu Autodesk Inventor w ostatnich dziesięciu latach, szerokiemu kręgowi odbiorców.

Udział w konkursie stwarza okazję do promocji innowacyjności polskich inżynierów i polskiej myśli technicznej. Dodatkowo na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in.: wyjazd na Autodesk University w Las Vegas, pełna, komercyjna wersja oprogramowania Autodesk Inventor Professional, komputer, aparaty cyfrowe.

Projekty oceniane będą w dwóch kategoriach – profesjonalnej oraz studenckiej, swoich faworytów wskażą również internauci. Szybkie przesłanie prac zwiększa zatem szanse na głosy internautów.  Przy wyborze zwycięzców pod uwagę będą brane następujące elementy: innowacyjność produktu, innowacyjność procesu, stopień złożoności projektu od strony liczby elementów i kształtu produktu, w tym atrakcyjność design, a także strona wizualizacyjna, atrakcyjność przesłanych materiałów. Szczegóły określa regulamin konkursu.

Zwycięzców konkursu wyłoni jury złożone z przedstawicieli kadry naukowej Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej, ekspertów z branży oraz reprezentantów Autodesk. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2011. Zachęcamy do udziału!