Kolejny znakomity rok dla firmy NKE Austria

Producent łożysk, firma NKE Austria GmbH, odnotowała kolejny znakomity rok swojej działalności. Sprzedaż w 2008 roku sięgnęła 43,3 miliona euro, co oznacza wzrost o 87% w stosunku do roku poprzedniego. Główne sektory wzrostu to energia wiatru, produkcja przekładni i sektor maszyn rolniczych.  

Aby sprostać wyzwaniom związanym z szybkim rozwojem działalności, firma NKE rozpoczęła w lipcu 2008 roku budowę nowej siedziby w strefie przemysłowej Stadtgut Steyr. W ramach inwestycji opiewającej na 12 milionów euro, której zakończenie planowane jest na maj 2009 roku, powstanie 10 000 m2 powierzchni biurowo – produkcyjnej.

Ponadto, w 2008 roku firma zatrudniła 50 nowych pracowników, zwiększając poziom zatrudnienia do obecnej liczby około 170 pracowników. Założony cel osiągnięcia 10-procentowego udziału praktykantów w ogólnej liczbie pracowników został zrealizowany poprzez zatrudnienie dodatkowo siedmiu praktykantów. Aby zapewnić skuteczność szkoleń i zminimalizować ewentualny brak umiejętności w długim okresie, stworzono warsztaty dla praktykantów we współpracy z Austriackim Instytutem Doskonalenia Zawodowego (BFI).

W grudniu 2008 roku firma NKE została uhonorowana nagrodą “Women’s Advancement Initiative” w Austrii. 40-procentowy udział kobiet w ogóle zatrudnionych stawia firmę znacznie powyżej średniej branży przemysłowej, w której działa. Dotyczy to również szczebla kierowniczego: czterech z dziewięciu kierowników działów to kobiety. Aby ułatwić swoim pracownicom pogodzenie obowiązków rodzinnych z pracą, firma NKE zapewnia im elastyczne godziny pracy, a latem 2009 roku otworzy wakacyjny ośrodek opieki nad dziećmi.  

Firma NKE otrzymała także nagrodę “Schrittmacher 08” za innowacyjne rozwiązania dostosowania się do różnych gałęzi przemysłu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma opracowała 375 zamówionych rozwiązań dla łożysk.

Pomimo trudnej obecnej sytuacji gospodarczej, perspektywy ekonomiczne firmy NKE na rok 2009 przedstawiają się optymistycznie. Dyrektor Zarządzający ds. Handlu firmy NKE, Heimo Ebner, wyjaśnia – Rozpoczęliśmy nowy rok z wypełnioną księgą zamówień, które będą realizowane do 2010 roku. Potencjał wzrostowy istnieje zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, na przykład energii wiatru, i w sektorze infrastruktury, np. kolejowej. Częścią naszej strategii rozwojowej jest obecność naszej firmy, już po raz piąty, na targach przemysłowych w Hannoverze.

Firma NKE produkuje łożyska standardowe i specjalne, przeznaczone dla wszelkich możliwych dziedzin przemysłowych. Poza rozwijaniem poszczególnych produktów i opracowywaniem nowych zastosowań, firma NKE zapewnia pełen zakres usług technicznych i szkoleniowych. Produkty firmy NKE są rozprowadzane poprzez 15 międzynarodowych biur przedstawicielskich i ponad 240 punktów sprzedaży detalicznej znajdujących się w 60 krajach.

Na zdjęciu od lewej: Heimo Ebner (dyr. zarządzający ds. handlu), Sandra Hinterplattner (kierownik produkcji), Harald Zerobin (dyr. zarządzający ds. techniki) i Gabriele Neumayr (kierownik zaopatrzenia).

Więcej informacji o firmie NKE Austria na stronie: www.nke.at