Forum Autodesk — Więcej niż 3D. Ogólnopolskie spotkanie użytkowników rozwiązań Autodesk zaplanowane na 17 listopada br.

W Warszawie 17 listopada br. odbędzie się III ogólnopolskie Forum Autodesk — Więcej niż 3D. Forum Autodesk jest spotkaniem użytkowników oprogramowania Autodesk — architektów, inżynierów, konstruktorów, projektantów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej wykorzystują oprogramowanie projektowe.

W tym roku podczas Forum odbędą się dyskusje panelowe – będą one okazją do przedstawienia najważniejszych wyzwań i trendów w branżach. Zostaną zorganizowane praktyczne sesje z zakresu rozwiązań do modelowania cyfrowego oraz technologii wizualizacji i symulacji, które pozwolą dowiedzieć się, jak jeszcze lepiej stawiać czoła wyzwaniom i wymaganiom rynkowym w swojej branży oraz wykorzystywać stojące przed nią szanse. Po raz pierwszy została przygotowana ścieżka menadżerska, czyli warsztaty poruszające ekonomiczne i organizacyjne aspekty wykorzystania innowacyjnych rozwiązań projektowych w firmie, w tym finansowania inwestycji w oprogramowanie.

Debaty uatrakcyjni spotkanie ze specjalnymi gośćmi – ludźmi, których praca nabrała głębszego wymiaru dzięki ich wybitnym zdolnościom i rozwiązaniom Autodesk. Istotnym elementem konferencji będą również atrakcyjne pokazy „na żywo”. Prezentacje będą prowadzone przez specjalistów zarówno Autodesk jak i firm partnerskich.

Uczestniczy tegorocznego Forum będą mieli okazję do poznania najnowszych trendów i rozwiązań technologii projektowych, takich jak modelowanie informacji o budynku (ang. BIM) w architekturze i budownictwie, cyfrowe prototypowanie w przemyśle, nowy produkt Autodesk Topobase, najnowsze systemy GIS oparte o technologie Autodesk.

Dokładny program spotkania, formularz zgłoszeniowy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

www.autodesk.pl/forum