FORMY WTRYSKOWE W CAD/CAM

    W XXI wieku trudno sobie wyobrazić pracę inżyniera bez wspomagania komputerowego. Przykładem może być projektowanie form wtryskowych.

    W wyniku zapotrzebowania na szybkie przejście od pomysłu do realizacji projektu nie wystarczy sam system CAD, który umożliwia zaprojektowanie produktu, ale trzeba mieć zintegrowane systemy CAD/CAM, które umożliwią w krótkim czasie wdrożenie produktu. Na rynku jest wiele systemów CAD/CAM, ale na szczególną uwagę zasługuje pakiet oprogramowania SolidWorks/SolidCAM.

    Za jego pomocą łatwo wykonuje się przestrzenne modele części maszyn i urządzeń oraz opracowuje dokumentację techniczną. Podczas modelowania można korzystać z narzędzi do projektowania modeli zarówno bryłowych, jak i powierzchniowych, co umożliwia projektowanie elementów o skomplikowanych kształtach. SolidWorks jest systemem w pełni parametrycznym, dzięki czemu można łatwo edytować dowolną operację procesu tworzenia elementu. Bardzo istotną zaletą systemu CAD jest możliwość wczytywania i zapisywania danych w innych formatach, co umożliwia komunikowanie się z innymi systemami dostępnymi na rynku, a ponadto poprawianie błędów wczytanej geometrii.

    Z punktu widzenia projektant ów form wtryskowych istotne znaczenie ma narzędzie MoldflowXpress. Przed rozpoczęciem projektowania formy można przeanalizować czas i drogę wypełniania tworzywem formowanego elementu, w wyniku czego można zminimalizować grubość ścianek, określić najlepsze położenie punktu wtrysku i zoptymalizować model pod kątem wytwarzania.

    Więcej informacji w artykule: “Nowoczesne narzędzia CAD/CAM wspomagające projektowanie form wtryskowych” pod adresem: www.designnews.pl/projektowanie_form_wtryskowych