Co nowego w SolidWorks 2006?

  Firma SolidWorks Co. prezentuje kolejną wersję systemu do projektowania 3D SolidWorks. Aby spełnić oczekiwania klientów, producent wprowadził w wersji 2006 wiele nowych funkcji, jeszcze bardziej usprawniając pracę z programem

  Systematycznie przybywa osób, które widzą potrzebę posiadania w swoich firmach interdyscyplinarnego systemu 3D CAD, jakim niewątpliwie jest SolidWorks. Producent kładzie ogromny nacisk na jego funkcjonalność, przejrzystość, większą wydajność, łatwą obsługę oraz zaspokojenie rosnących wymagań konstruktorów.

  Zastosowanie i elastyczność

  SolidWorks jest narzędziem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: motoryzacja, lotnictwo, formierstwo, produkty użytkowe, a nawet meblarstwo. Istotą programu jest tworzenie sparametryzowanych modeli bryłowych do budowy większych zespołów zwanych złożeniami.

  Wykonanie dokumentacji płaskiej dla części, jak również dla całego złożenia, jest bardzo proste. Łatwo przechodzimy z przestrzeni na płaszczyznę, przedstawiając wszystkie niezbędne informacje konieczne do pełnego opisu technicznego zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami.

  Ewentualnych korekt możemy dokonywać nie tylko w częściach, ale także w złożeniach i dokumentacji płaskiej – dokumenty są ze sobą powiązane.

  Czas i wygoda

  Żyjemy w coraz większym pośpiechu, coraz większa presja wywierana jest na projektant ów, konstruktorów i wszystkie osoby zajmujące się na co dzień tworzeniem nowych produktów. Dlatego wydajny system, odpowiednio dostosowany interfejs i profesjonalnie opracowane narzędzia pozwalają szybko i sprawnie posługiwać się programem w celu uzyskania jak najlepszego efektu.

  Każdy inżynier wie, że od pomysłu do jego realizacji droga jest długa, ale kiedy koncepcja zostanie już zrealizowana, pojawia się potrzeba odpowiedniego udokumentowania pracy – SolidWorks cały czas służy nam pomocą.

  Dzięki opisanym cechom oprogramowania liczba jego użytkowników cały czas się powiększa.

  Dlaczego tak wiele osób wybiera SolidWorks?

  Odpowiedź jest prosta dla każdego, kto miał okazję pracować w tym programie. Interfejs jest czytelny, intuicyjny, tematycznie pogrupowano paski narzędzi. W dodatku precyzyjnie opracowana pomoc oraz moduł automatycznych podpowiedzi sprawiają, że nawet osoba początkująca potrafi wykonać podstawowe operacje.

  Nowe możliwości

  Każda kolejna wersja programu jest wzbogacana o nowe funkcje, podobnie SolidWorks 2006.

  W wersji tej dodano wiele funkcji, niektóre z istniejących udoskonalono i rozszerzono, aby dawały nowe możliwości modelowania 3D, a wszystko po to, aby sprawniej posługiwać się tym narzędziem i szybciej osiągać zamierzony cel.

  Ocena nowej wersji jest bardzo subiektywna, ponieważ każdy użytkownik rozpatruje jej funkcjonalność pod interesującym go kątem – przydatności nowych narzędzi w dziedzinie jemu najbliższej. Niemniej jednak każdy może zauważyć, że zostały dopracowane takie elementy, jak okno zadań czy menager operacji.

  W ostatnim z wymienionych elementów umiejscowiono rozwijalną zakładkę, w której możemy definiować sposób wyświetlania, nadawać tekstury oraz łatwo sterować operacją ukryj/pokaż dla poszczególnych komponentów. W dole ekranu znajduje się menu z opcją wyboru widoku, a w nim nowość – podział okna. Jest to nowa, bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza do lepszej wizualizacji.

  Jeszcze lepszą wizualizację ma zapewnić kamera. Gdzie nie ma wglądu w normalnym trybie wyświetlania, jedyną opcją penetracji wnętrza jest widok z kamery, którą w tym przypadku możemy umieścić dosłownie wszędzie. Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania animacji z użyciem kamery, w której na przykład zaglądamy obiektywem do wnętrza silnika spalinowego, skomplikowanego korpusu czy komputera.

  Szkicowanie w 2D i 3D

  Ciekawym rozwiązaniem, zwłaszcza dla designerów, jest opcja umieszczania obrazu w szkicu. Rzutując ów obraz na płaszczyzny bieżącego układu odniesienia, możemy ułatwić sobie odwzorowanie żądanego detalu.

  Kolejnym nowym rozwiązaniem są bloki w szkicu. Czemu to rozwiązanie ma służyć? Zgodnie z koncepcją powinno spełniać rolę wstępnego projektowania, kiedy jeszcze nie mamy w pełni sprecyzowanych wytycznych, lecz jedynie ogólne założenia konstrukcyjne.

  Idea jest prosta. Naszkicowanym segmentom przypisujemy bloki. Powstałym w ten sposób elementom nadajemy odpowiednie wiązania, łącząc je wzajemnie i otrzymujemy Wówczas wszystkie bloki możemy zapisać do złożenia i kolejno “ubierać” powstałe szkice w operacje – tworząc bryły. Jeżeli okaże się, że powstała konstrukcja nie spełnia naszych oczekiwań, w każdej chwili możemy wrócić do edycji bloku, zmodyfikować szkic, a następnie wrócić do złożenia. Po przebudowaniu sprawdzamy efekty. W razie potrzeby ponownie modyfikujemy odpowiednie segmenty.

  Producenci programu SolidWorks 2006 rozbudowali znacznie funkcjonalność szkicu 3D. Do najważniejszych zmian należałoby zaliczyć możliwość szkicowania przestrzennego na płaszczyźnie oraz odpowiednie relacje umożliwiające powiązanie tego szkicu. Obecnie oprócz linii, splajnu i punktu można wykorzystać pozostałe typy szkicu, tj. prostokąt, okrąg, łuk i inne. Znacznie więc ułatwiono prace w przestrzeni 3D, ponieważ coraz częściej posługujemy się tym narzędziem do tworzenia np. konstrukcji spawanych.

  Łatwo też zauważyć poprawę interfejsu dla szyku liniowego i kołowego, nowe narzędzia kontroli splajnu oraz możliwość rozwiązywania konfliktów definicji szkicu.

  Design Checker

  Nowością w tej wersji jest moduł Design Checker – umożliwiający sprawdzenie rysunku płaskiego, czy jest zgodny np. z normą zakładową. Szybko dokonujemy sprawdzenia z możliwoscią wygenerowania raportu w formacie HTML.

  Omawiając nowości, warto zatrzymać się przy operacjach. Tę grupę narzędzi wzbogacono o kilka zupełnie nowych funkcji. Jedną z nich jest operacja mocowania. Niewątpliwie służy ona specyficznej grupie odbiorców, zajmujących się elementami obudów, części łączonych wykorzystujących zatrzaski i inne grupy łączników.

  Zasada działania tej operacji jest prosta, polega bowiem na zdefiniowaniu sposobu oraz geometrycznego miejsca zastosowania połączenia.

  W tej grupie również znalazła miejsce kolejna z nowych operacji, tj. otwór wentylacyjny. Jest to prosta, a jednocześnie rozbudowana operacja, bardzo ułatwiająca wycinanie otworów o skomplikowanym kształcie na przykład w arkuszu blachy. Jej zaletą jest możliwość szybkiego określania parametrów otworów – kratki wentylacyjnej, a jednocześnie operacja ta zostaje zapisana w drzewie menagera kolejno w hierarchii tworzonego detalu. Dzięki temu możemy ją łatwo edytować i dokonywać ewentualnych zmian.

  Nowością jest również wzór wypełnienia oraz szyk oparty na krzywej 3D. Ostatnia z wymienionych opcji bardzo ułatwia rozmieszczenie danego obiektu, ściany lub operacji wzdłuż krzywej nieregularnej w przestrzeni, jednocześnie umożliwiając nam wykorzystanie właściwości już istniejących, takich jak: pominięcie wystąpienia, szyk geometrii, odsunięcie. Możemy sterować orientacją w przestrzeni dzięki opcjom: wyrównanie do źródła lub stycznie do krzywej oraz odsunięcie.

  Wzór wypełnienia ma, jak się wydaje, podobne zastosowanie co otwór wentylacyjny dla przypadku wycięcia materiału. Polega na rozmieszczeniu wcześniej wykonanych na tym obiekcie operacji lub innych otworów, które zostały określone w programie. Następnie możemy je – po odpowiednim zdefiniowaniu – wykorzystać wewnątrz lub na zewnątrz krzywej, która ogranicza występowanie wycięć.

  Inne udogodnienia w SolidWorks 2006 to możliwość odwzorowania spirali o zmiennym skoku, definiowanym w pojawiającym się oknie menagera operacji (spirala/helisa), czy nowa operacja serii otworów.

  Inteligentne operacje i komponenty

  Zaskakującą opcją są inteligentne operacje i komponenty. Elementy zapisane są w bibliotece projektu. W każdej chwili możemy ich użyć w złożeniu, dostosowując do wymaganych wymiarów.

  Dokumentacja Płaska

  Kolejnym zupełnie nowym elementem, tym razem w rysunku, jest obrót widoku rysunku. Polega to na tym, że można utworzyć dodatkowe widoki bezpośrednio w dokumentacji.

  Oprócz tej przydatnej funkcji poprawiono definiowanie widoków: szczegółów, przekrojów oraz wyrwania – co bardzo ułatwia przedstawianie podzespołów w skomplikowanych rysunkach złożeniowych, które są zasłonięte innymi częściami.

  Ponieważ wiele osób umieszcza na rysunkach dodatkowe informacje, wstawia tabele – np. dla sprężyny (wymaganą przez polską normę) – producent wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom, dodał odpowiednie operacje umożliwiające umieszczanie ramek z tekstem oraz tabel. Równie przydatną funkcją jest moduł sprawdzania pisowni działający analogicznie jak w edytorach tekstu.

  Dokumentacja Płaska jest wynikiem pracy początkowo z plikiem części, później ze złożeniem. Nierzadko zdarza się, że przedstawia bardzo skomplikowane mechanizmy, systemy przemysłowe, konstrukcje spawane i inne komponenty nie tylko z branży mechanicznej. Dlatego bezwzględnym priorytetem jest łatwość jej sporządzania, załączania odpowiednich odnośników, umieszczania czytelnych widoków itp. Należy pamiętać, że rysunki 2D są podstawową informacją dla osób wykonujących lub montujących detale, dlatego od jakości ich wykonania w dużym stopniu zależy odwzorowanie rzeczywistej geometrii, a od sposobu opisu i od dodatkowych załączników zależy, ile czasu poświęcą na analizę owego rysunku osoby trzecie.

  Arkusze Blach

  W Arkuszu Blachy zmodyfikowano operację rozcięcia, rozszerzając ją o możliwość wykorzystania szkicu jako krawędzi cięcia. Udoskonalono także operację odgięcia – będzie można ją stosować do wielu krawędzi jednocześnie. Pozostałymi nowościami wykorzystywanymi w projektowaniu elementów blaszanych są między innymi:

  • udoskonalona opcja dla zamkniętego narożnika
  • kolory operacji (do zaznaczenia w dokumentacji)
  • operacje formowania
  • notatki zgięcia

  Analizy Inżynierskie

  Wprowadzono też wiele nowych funkcji w systemie do analiz wytrzymałościowych MES – COSMOSWorks. Najbardziej widoczny, ze względu na charakter, jest doradca analizy pojawiający się podczas definiowania parametrów do obliczeń wytrzymałościowych. Ich wyniki możemy zapisać w bibliotece analizy – również nowym elemencie w tej wersji programu.

  Obciążenia uzupełniono o połączenia punktowe (zgrzew, spaw), dając możliwość lepszego sprawdzenia rzeczywistych naprężeń występujących pomiędzy oddziałującymi na siebie obiektami. Ten typ połączenia często występuje w praktyce, zapewne był to jeden z powodów przesądzających o dodaniu go do i tak już szerokiej palety zdefiniowanych kontaktów.

  Przydatną rzeczą jest także mieszana siatka, często wykorzystywana w analizach złożeń. Oprócz tego istnieje możliwość zbadania zachowania pod obciążeniem złożeń, w których występuje prześwit. Ciekawe rozwiązanie zaproponowano nam dla obliczeń zależności fizycznych, jak również zależności nieliniowych tak często występujących w otaczającym nas świecie. Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach możliwe jest zastosowanie uproszczeń – chociażby ze względu na szybkość obliczeń, ale w przyrodzie większość zjawisk ma charakter nieliniowy, nierzadko stochastyczny – tak więc dążenia producentów do precyzyjnego odzwierciedlania autentycznych zachowań są jak najbardziej na miejscu.

  W celu lepszego przedstawienia wyników możemy posłużyć się widokami przekroju oraz dostosowaniem widoków domyślnych.

  Kolejnym nowym elementem jest siatka skorupowa, w złożeniach z kontrolą nad kontaktem, informacje o błędach, połączenie śruby z podłożem i moduł porównania wyników analiz.

  Zarządzanie projektem

  W PDM wprowadzono automatyczne zawiadamianie o zmianach w ewidencjonowanych dokumentach oraz możliwość dołączania załączników. Udoskonalono interfejs użytkownika.

  Instalacje rurowe i kablowe

  Routing doczekał się nowego typu trasy (kanał) oraz wielu istotnych zmian. Koncentryczne pozycjonowanie, określanie długości trasy, wirtualne uchwyty kabli, prowadnica trasy i wiele drobnych, ale jak zwykle istotnych modyfikacji służą poprawie wydajności i jakości odzwierciedlanych elementów rurowych czy kablowych.

  Najnowsze wydanie, czyli wersja 2006, trafia w zapotrzebowania indywidualnych odbiorców, ale i potężnych korporacji przemysłowych. To przecież dla osób na co dzień korzystających z tego zaawansowanego oprogramowania cały sztab ekspertów przygotowuje co rok kolejne nowinki, usprawnia i zwiększa wydajność systemu. Wszystko to w jednym celu – aby stworzyć jak najlepsze środowisko pracy dla konstruktorów i projektantów

  Paweł Kęska

  specjalista ds. CAD

  CNS Solutions