Finansowanie inwestycji

   Dynamika zmian, które zachodzą na rynkach różnych branż wymaga od firm ciągłego dostosowywania się do nowych wymagań biznesowych. Świadome tego osoby zarządzające nieustannie planują różnego rodzaju inwestycje wewnątrz firmy pozwalające na większą elastyczność, szybkie działanie na rynku, a także obniżenie kosztów działalności. Chęć utrzymania pozycji firmy na rynku zmusza do prowadzenia inwestycji w biegu, niekiedy kilka jednocześnie i równoległe. Dobre planowanie inwestycji staje się wartością nie do przecenienia, stąd coraz częstsze korzystanie przez firmy z zewnętrznej pomocy specjalistów od inwestycji

  STANDARDOWY schemat inwestycji

  Dobrze zaplanowana inwestycja, to taka, której korzyści zostały również zaplanowane i określone w czasie. Jednak częstym ograniczeniem w prowadzeniu inwestycji są możliwości finansowe, zwłaszcza firm, które są na etapie szybkiego rozwoju. Dlatego też, nieodłącznym elementem dobrze zaplanowanej inwestycji jest oferta finansowania inwestycji. Jeśli inwestycja została zdefiniowana raz ze spodziewanymi zyskami, to łatwo określić obciążenie finansowe, które powinno wiązać się z planowanym przedsięwzięciem. Na wykresie (patrz obok) przedstawiono schematycznie standardowe obciążenie i zyski inwestycji oraz schemat związany z ofertą finansowania.

  Jak widać, dobrze zaplanowana inwestycja wraz z ofertą finansowania może być inwestycją samofinansującą się. Innym aspektem prowadzonych inwestycji, zwłaszcza typowych związanych ze sprzętem jest problem tzw. szybkiego technologicznego zużycia. Potocznie mówi się wtedy o tzw. moralnym zużyciu technologii. Wymagania sprzętowe podnosi także szybko rozwijający się rynek oprogramowania, napędzając popyt na nowocześniejszy i bardziej wydajny sprzęt, który umożliwi pełne wykorzystanie środowiska informatycznego. Przy takich zjawiskach rynkowych kupowanie komputerów na rachunek firmy staje się coraz mniej opłacalne. Stary sprzęt generuje bowiem zwiększone koszty i wymaga regularnej modernizacji oraz wymiany. To tylko cześć typowych problemów inwestycyjnych.

  W chwili obecnej najwięksi integratorzy (np. IBM) oferują wraz z rozwiązaniami biznesowymi także własną ofertę finansowania inwestycji. Dzięki temu inwestorzy mają do dyspozycji duża elastyczność oferenta, który rozumie doskonale inwestycję, jej charakter i możliwe zyski, które stają się wytycznymi do propozycji finansowej.

  Najczęściej oferowane narzędzia finansowe to:

  • Leasing (komputery, a także inny sprzęt elektroniczny)
  • Odroczenie płatności oraz płatności ratalne (sprzęt, oprogramowanie, usługi)

  Jest to oferta rozpoczęcia inwestycji, umożliwiająca zarówno dużym korporacjom jak i małym i średnim przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie kosztami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zarówno w zakresie samej technologii jak i jej finansowaniu, duzi integratorzy są w stanie stworzyć rozwiązania „szyte na miarę”.

  Na szczególną uwagę zasługuje unikalna na rynku leasingowym w Polsce oferta leasingu z możliwością wykupu według wartości rynkowej (tzw. Fair Market Value).

  Korzystając z takiego leasingu, klient ponosi niższe wydatki na leasing w trakcie jego trwania (często suma opłat leasingowych jest niższa od kosztów zakupu sprzętu), zaś po zakończeniu leasingu sprzęt może zostać zwrócony do producenta, a klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych opłat.

  Z kolei w przypadku odroczenia płatności lub płatności ratalnych schemat płatności jest dostosowywany do przepływów gotówkowych klienta tak, aby spłaty następowały w okresie osiągania zysków z inwestycji, zgodnie z wcześniejszym schematem. Dodatkowe atuty wiążące się z dobrze zaplanowanym finansowaniem inwestycji to:

  • kontrola wydatków w kontekście zysków z inwestycji
  • możliwość rozszerzania zakresu inwestycji w trakcie jej samofinansowania
  • kontrola utylizacji sprzętu związanego z inwestycją
  • odroczenia spłaty rat leasingowych wraz z harmonogramem dostosowanym do potrzeb klientów (np. dla działalności sezonowych)

  Warto więc, w przypadku rosnących potrzeb zastanowić się nad finansowaniem inwestycji oferowanej przez dostawcę rozwiązania. Być może dla wielu firm będzie to szansa na przeprowadzenie istotnej inwestycji, na którą w normalnych warunkach nie mogłaby sobie pozwolić. 

  Autor: EWA SAFARZYŃSKA