Eksportowanie zniekształceń konturów

  Ramesh Ramalingam

  dyrektor produktu COSMOS

  ram@solidworks.com

  Oto łatwy sposób eksportowania przedstawionych graficznie wyników zniekształceń konturów z COSMOSWorks do SolidWorks

  Przedstawione graficznie wyniki FEA(Finite Element Analysis – Analiza Metodą Elementów Skończonych) często pokazują wartości rozciągnięte lub przesunięte geometrycznie w wyniku dodanych obciążeń. Poza graficzną wizualizacją efektów dodanych obciążeń, jeżeli wchodzi to w skład modelu złożeniowego CAD, zniekształcone kontury na rysunkach modeli mogą wskazywać na potencjalne niewspółdziałanie elementów lub zespołów części.

  Użytkownicy COSMOSWorks mogą zapisać wyniki analiz w języku VRML (Język Modelowania Rzeczywistości Wirtualnej – Virtual Reality Modeling Language) jako pliki, a później udostępnić je współpracownikom lub klientom, którzy nie posiadają COSMOS. Można do tego celu użyć darmowych wtyczek VRML albo też wyeksportować je do SolidWorks. W oprogramowaniu SolidWorks zniekształcony kontur pomaga zespołom projektowym w sprawdzeniu, czy przyłożone obciążenie powoduje deformacje na tyle znaczne, że będą wchodziły w kolizję z sąsiadującymi częściami całego zaspołu.

  W celu wyeksportowania wyników użytkownik na samym początku przeprowadza analizę statyczną naprężeń w programie COSMOSWorks, później natomiast wybiera widok obrazu zniekształcenia z menu opcji wizualizacyjnych. Dla celów eksportu powinien użyć skali rzeczywistej (współczynnik skalowania = 1). Następnie klikając prawy przycisk myszy na utworzonym rysunku wybiera opcję „Zapisz jako” („Save As”) oraz „pliki VRML” (*.wrl). Kolejny krok polega na uruchomieniu przez użytkownika SolidWorks i z menu Pliki (File) wybór opcji „Otwórz” („Open”). W menu „Pliki typu” („Files of Type”), wybiera VRML (*.wrl) i przegląda pliki go interesujące. W tym punkcie projektant otwiera dialog „Opcje Importu” („Import Options”), klika na przycisk „Opcje” – („Options”) i wybiera „importuj jako obiekt stały” – („import as Solid Body”), po czym potwierdza wybór („OK”). Zniekształcony kontur z dialogu zostanie zaimportowany do SolidWorks jako stały model. Takiej samej techniki można użyć do eksportu rysunków z przemieszczeniami lub rysunków z naprężeniami.

  Po zakończeniu eksportu projektant może włączyć model do dokumentu złożeniowego i wtedy sprawdzić, czy komponent zdeformowany wskutek założonego naprężenia będzie przyczyną jakichkolwiek kolizji z sąsiadującymi elementami w zespole.

  CZTERY ŁATWE KROKI DO SPRAWDZENIA KOLIZJI:

  1. Wybór w Menu opcji VRML w COSMOSWorks „Zapisz jako” – („Save As”)

  2. Skrzynka dialogowa „Opcje importu” – („Import options”) w SolidWorks

  3. Model o zdeformowanym kształcie

  4. Opcje VRML


  POTRZEBUJESZ TEJ SZTUCZKI, jeżeli: jesteś użytkownikiem COSMOSWorks i chcesz sprawdzić, czy występują jakiekolwiek kolizje w modelu złożeniowym, które są spowodowane deformacją wynikającą z założonego obciążenia.

  celu obejrzenia i udostępnienia wersji wyników po deformacji w języku VRML użytkownicy znajdą łącze do darmowego pobrania przeglądarki VRML pod adresem: http://rbi.ims.ca/4911-518, http://rbi.ims.ca/4911-519.