EdgeCAm czyli… rozwiązania dla produkcji „cz. I”

  EdgeCAM to system CAD/CAM służący do programowania obrabiarek CNC. Producent programu, angielska firma Pathrace, ściśle współpracuje m.in. z producentami maszyn, narzędzi oraz oprogramowania CAD, aby dostarczyć jak najbardziej kompletne rozwiązanie dostosowane do określonego profilu produkcji i wymagań stawianych mu przez użytkowników

  EdgeCAM to program zorientowany na generowanie kodu dla obrabiarek CNC. Dlatego m.in. inwestycje i główny nacisk kierowane są na rozwój jego modułu technologicznego. Program posiada budowę modułową, która umożliwia dostosowanie konfiguracji do określonych potrzeb produkcyjnych i posiadanego parku maszynowego (centra obróbcze frezarskie, tokarskie oraz wycinarki drutowe).

  Współpraca z programami CAD

  EdgeCAM wyposażony jest we własny modeler bryłowy. Ponadto ma możliwość importu i obróbki oryginalnych formatów plików, zarówno płaskich 2D (np. z Auto- CAD), jak i 3D (powierzchniowe, bryłowe, stl) bezpośrednio z innych systemów CAD. W przypadku plików bryłowych rozwiązanie to oparte jest na wzajemnych umowach pomiędzy producentem EdgeCAM a np. producentami programów: Autodesk Inventor, Catia, Solid Edge, SolidWorks, Pro/Engineer oraz właścicielami kerneli Acis, Granite i Parasolid.

  Asocjatywność

  Najistotniejszym efektem współpracy pomiędzy systemem EdgeCAM a programami CAD, jest możliwość aktualizacji ścieżki obróbki po zmianach wprowadzonych na części (lub złożeniu) w innym programie CAD. Program CAD może znajdować się na innym, bądź na tym samym stanowisku co EdgeCAM.

  Centra tokarsko-frezarskie

  Program umożliwia generowanie kodu dla tokarek, począwszy od 2–osiowych tokarek, aż do 9-osiowych centr obróbczych z dwoma głowicami i przechwytem.

  Centra tokarskie, wyposażone w obsługę narzędzi napędzanych w osiach C i Y, stają się coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem. Stosunkowo nowymi rozwiązaniami wdrażanymi na polskim rynku są obrabiarki z obsługą przechwytu, dodatkową osią B oraz możliwością obróbki dwoma głowicami jednocześnie. EdgeCAM posiada specjalizowany moduł do programowania takich obrabiarek, o różnych konfiguracjach osi. W pełni obsługuje polecenia charakterystyczne dla tego typu obrabiarek, jak: indeksowanie ruchów narzędzi i wrzecion, synchronizacja obróbki, definiowanie przechwytu, pracy zderzaka, odcięcie detalu, wysunięcie kolejnego półfabrykatu. Odcięty element jest przejmowany przez podwrzeciono, gdzie następuje jego dalsza obróbka.

  OBRÓBKA ŁOPATKI na centrum tokarsko-frezarskim z osią B

  Biblioteki narzędzi

  Poza standardowymi płytkami, dzięki podpisanej umowie pomiędzy Pathtrace Engineering Systems i Sandvik Coromant, program w pełni obsługuje specjalne kształty płytek i technikę obróbki Wiper. Biblioteki narzędzi posiadają link do bibliotek Sandvik Coromant.

  Symulacja

  Moduł symulacji umożliwia wszechstronną weryfikację całego procesu obróbki skrawaniem przez wizualizację pracy całej obrabiarki, której model można przenieść z systemu CAD. Symulacja jest szczególnie przydatna na centrach tokarsko/frezarskich, gdzie występuje zwiększone ryzyko występowania kolizji, przy jednoczesnej obróbce na wrzecionie i podwrzecionie, i sterowanej osi B. Skomplikowane procesy obróbki mogą zostać sprawdzone przed ich uruchomieniem na obrabiarce, co znaczenie skraca czas potrzebny do wprowadzenia części do produkcji.

  Wdrożenia

  W Polsce wdrożonych jest około 300 licencji EdgeCAM na rożnych rodzajach maszyn i sterowań, m.in.: Cincinnati, Deckel Maho, Fadal, Fanuc, Haas, Heidenhain, Siemens Sinumerik, Mori Seiki, Pronum… Program jest dostępny w polskiej wersji językowej wraz z polską dokumentacją.

  SMULACJA OBRÓBKI na centrum tokarsko-frezarskim z podwrzecionem

  www.edgecam.pl

  Autor: TEKST: KRZYSZTOF AUGUSTYN