DELPHI przystępuje do masowej produkcji pierwszego na świecie układu wtrysku oleju napędowego wykorzystującego rewolucyjne wtryskiwacze piezoelektryczne o bezpośredniej aktywacji

  Wtryskiwacz Delphi z bezpośrednią aktywacją piezoelektryczną.

  Nowa generacja w technologii wtrysku oleju napędowego pomoże producentom pojazdów spełnić normy emisji spalin Euro 6 i równocześnie zwiększyć moment obrotowy, moc, ekonomikę spalania, wprowadzić udoskonalenia i ułatwienia prowadzenia pojazdu.

  Firma Delphi wprowadza kolejną generację wtryskiwaczy oleju napędowego – uniwersalne układy zasilania o bezpośredniej aktywacji. Następuje to po pięciu latach prac wdrożeniowo-rozwojowych prowadzonych przy ścisłej współpracy z producentami pojazdów, co miało na celu pomóc im w spełnieniu przyszłych rygorystycznych wymagań dotyczących emisji spalin. Aktualnie ten nowy system wchodzi do produkcji i pojawi się na samochodach których produkcja w Europie rozpocznie się pod koniec tego roku.

  W opatentowanym układzie zasilania o bezpośredniej aktywacji, iglica wtryskiwacza wprawiana jest w ruch bezpośrednio przez siłownik (aktywator) piezoceramiczny, a nie za pomocą układu elektro-hydraulicznego, jak to ma miejsce w istniejących technologiach wtrysku paliwa. Umożliwia to szybsze i lepsze rozpylenie paliwa w komorze spalania, ze znacznie większym impetem oraz precyzją, zapewniając przy tym niezwykle szybkie (krócej niż 100 mikrosekund) otwieranie i zamykanie zaworu iglicowego niezależnie od ciśnienia wtrysku. Skutkiem tego poprawiona zostaje kontrola spalania, co z kolei zapewnia Wtryskiwacz Delphi z bezpośrednią aktywacją piezoelektryczną. redukcję emisji szkodliwych substancji, zwiększenie momentu obrotowego i mocy silnika przy każdej jego prędkości obrotowej, zapewniając znaczną poprawę ekonomiki zużycia paliwa i dokładniejsze jego spalanie.

  Jednym z wyzwań dla konstrukcji silników wysokoprężnych jest redukcja emisji tlenków azotu (NOx). Po wprowadzeniu w Europie normy Euro 6 (limit emisji NOx to 80 mg/km) w roku 2014, limity emisji tlenków NOx zmniejszone zostaną trzykrotnie, a limit pyłu zawieszonego pięciokrotnie w porównaniu z aktualnie obowiązującą normą Euro 4 (limit emisji NOx to 250 mg/ km).

  Aby uzyskać więcej informacji o Delphi, odwiedź: www.delphi.com