Dassault Systèmes wzmacnia swoją pozycję 
w dziedzinie inżynierii systemów

  Dassault Systèmes poinformowała o podpisaniu ostatecznej umowy zakupu partnerskiej firmy No Magic, Incorporated – działającej na rynkach międzynarodowych i specjalizującej się w modelowaniu i inżynierii systemów. No Magic ma swoją siedzibę w Allen (Texas) oraz biura na Litwie i w Tajlandii. 

  Przejęcie No Magic wzmacnia portfolio Dassault Systèmes w zakresie rozwiązań branżowych dostępnych na platformie 3DEXPERIENCE, poprzez uogólnienie inżynierii systemów wykorzystywanych w celu rozwijania koncepcji „Internetu Doświadczeń” – inteligentnych i autonomicznych rozwiązań, które łączą cyfrowo produkty, naturę i życie w rzeczywistym świecie. 

  Klienci korporacyjni, małe firmy i profesjonaliści działający w branżach lotniczej i obronnej (NASA/JPL, Boeing, Lockheed Martin), transportowej i mobilnej (Ford, Renault, Honda, BMW, Nissan) i innych (Sony, Panasonic, John Deere, GE Healthcare, Pfizer, J.P. Morgan, PayPal) wykorzystują rozwiązania No Magic, ze szczególnym uwzględnieniem flagowego, wchodzącego w skład pakietu Cameo, produktu firmy – MagicDraw, służącego do modelowania procesów biznesowych, architektury, oprogramowania oraz systemów w oparciu o pracę zespołową. 

  W efekcie otrzymują dynamiczny podgląd, mniejsze ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwo, niższe koszty oraz redukcję newralgicznych dla działalności elementów, wynikających ze złożoności biznesu i systemów IT opartych na licznych technologiach i standardach. 

  Przy zapewnieniu ciągłości obsługi dotychczasowym klientom No Magic, Dassault Systèmes zintegruje rozwiązania firmy ze swoją platformą 3DEXPERIENCE, uzupełniając i wzmacniając przy tym aplikacje platformy CATIA. W ten sposób stworzone zostanie jedno „źródło prawdy” umożliwiające każdemu użytkownikowi firmy wdrożenie trwałych, cyfrowych procesów 3D adresujących wszystkie aspekty cyklu życia – począwszy od wymogów, poprzez modele architektury systemów i pod-systemów do funkcjonalnych, koncepcyjnych, logicznych i rzeczywistych symulacji modeli 3D.  

  Platforma 3DEXPERIENCE wspiera otwartość poprzez oferowanie największej gamy standardów i języków wykorzystywanych w inżynierii systemów, takich jak: STEP, Modelica, FMI, ReqIF czy OSLC. Przejęcie No Magic poszerzy tą listę o UML-SysML, DoDAF, MODAF, UPDM, or UAF. 

  Oprócz tego, w efekcie przejęcia małe firmy i użytkownicy profesjonalni otrzymają dostęp do bardziej dynamicznych narzędzi deweloperskich, które pozwolą im polepszyć modelowanie procesów biznesowych.

  „Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że staliśmy się częścią firmy Dassault Systèmes, a tym samym będziemy mieli swój udział w jej przełomowym podejściu do projektowania i rozwoju produktów,” powiedział Gary Duncanson, President and CEO, No Magic. „Połączenie naszych kompetencji 

  z przywództwem marki CATIA przyniesie nowe możliwości w dziedzinie modelowania systemów w różnych branżach i krajach, umożliwi autonomiczne inicjatywy systemowe z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania architektury, i stworzy nowe szanse łącząc procesy biznesowe i modelowanie systemowe z architekturą przedsiębiorstwa. Dassault Systèmes i No Magic mają tą samą wizję oraz podejście biznesowe, stawiające klientów zawsze na pierwszym miejscu, oferując im rozwiązania, które upraszczają złożoność dzisiejszego „połączonego” świata.”  

  Zakończenie transakcji jest zależne od zwyczajowych praw, wliczając w to akceptację inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych i Litwie.

  Źródło: Dassault Systèmes