Czy leci z nami pilot – System automatycznej kontroli lotu FCS-1

    Potrzeba wykorzystania samolotów bezzałogowych do wielu zadań o charakterze wojskowym oraz cywilnym jest powszechnie znana. Prace nad stworzeniem coraz bardziej efektywnych, precyzyjnych oraz niezawodnych systemów kontroli lotu takich samolotów prowadzone są przez wiele krajów, także Polskę. Jedną z instytucji, która podjęła wyzwanie opracowania i wdrożenia automatycznego systemu kontroli nad bezzałogowymi samolotami jest przedsiębiorstwo ACS z Warszawy. Prowadzone od 3 lat intensywne prace badawczo-rozwojowe doprowadziły w efekcie do opracowania oryginalnego systemu oznaczonego symbolem FCS-1 (Flight Control System-1). System został sprawdzony i przetestowany na modelach latających. Jak po sznurku FCS-1 jest systemem (autopilotem) umożliwiającym automatyczną nawigację i stabilizację lotu samolotów bezpilotowych (BSL). Zastosowanie najnowszych technologicznie elementów i podzespołów umożliwiło uzyskanie niewielkich rozmiarów i wagi autopilota. Pozwala to na zastosowanie systemu już w bardzo małych i lekkich płatowcach o wadze ok. 2 kg. Autopilot FCS-1 posiada 8 kanałów umożliwiających sterowanie taką samą ilością serwomechanizmów. 4 z nich są wykorzystywane przez procedury kontroli lotu płatowca. Pozostałe 4 kanały są do dyspozycji użytkownika i mogą być wykorzystane do wykonywania czynności dodatkowych (np. pozycjonowanie kamery TV lub aparatu fotograficznego, otwieranie spadochronu itp.). Stabilność lotu zapewniają 3 czujniki żyroskopowe oraz dwa czujniki ciśnienia służące do pomiaru wysokości oraz prędkości względem powietrza. Funkcje nawigacyjne są realizowane z wykorzystaniem danych z odbiornika GPS. Przed lotem użytkownik przy pomocy stacji naziemnej (laptop, PC) definiuje trasę lotu w postaci zbioru punktów geograficznych a także wysokość i prędkość lotu. Parametry nawigacyjne mogą być zmieniane podczas lotu, o ile autopilot wyposażony jest w radiomodem. Zastosowanie łączności radio-modemowej pozwala też na przesyłanie do stacji naziemnej bieżących danych o locie takich jak prędkość, wysokość, aktualna pozycja, kurs itp. Dane te są wysyłane co 1 sekundę. Niezależnie od użycia radiomodemu powyższe dane są zapisywane w pamięci autopilota i mogą być przesłane do komputera po zakończeniu lotu. Autopilot FCS-1 współpracuje z aparaturą RC do sterowania ręcznego, która pozwala na przejęcie ręcznej kontroli nad płatowcem używanej w fazie startu i lądowania.

    www.acs.com.pl