CNS: 7000 licencji SolidWorks Educational Edition w Polsce w roku 2009

W roku 2009 firma CNS Solutions dostarczyła do polskich szkół i uczelni ponad 4000 licencji oprogramowania SolidWorks Educational Edition i 3600 licencji SolidWorks Student Access.

Pracownik CNS, Dawid Fionik, zajął trzecie miejsce w Europie pod względem ilości dostarczonych licencji SolidWorks Educational Edition dla edukacji w roku 2009.

SolidWorks Education Edition jest to kompletny zestaw narzędzi wspomagających projektowanie 3D, tworzenie dokumentacji 2D, wykonywanie analiz statycznych, kinematycznych, przepływów, tworzenia zaawansowanych wizualizacji. W pakiecie SolidWorks Educational Edition dostępne są moduły SolidWorks Premium, Simulation Premium, Flow Simulation, SolidWorks Motion. SolidWorks Student Access zawiera całą funkcjonalność pakietu SolidWorks Educational Edition i daje możliwość instalacji oprogramowania studentom i pracownikom naukowym na komputerach domowych.

Firma CNS, jako jedyny w Polsce preferowany partner edukacyjny – SolidWorks Preferred Educational Reseller, dostarczyła licencje między innymi do: Politechnik Białostockiej, Radomskiej, Gdańskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie; Uniwersytetu Wrocławskiego; Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach; Uniwersytetu Poznańskiego; Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Warszawie; Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół średnich.

Firma CNS wyszkoliła ponad 75 wykładowców w zakresie oprogramowania SolidWorks. Opracowała również plan nauczania oprogramowania dla potrzeb polskich uczelni. Firma CNS prowadzi również postępowania certyfikujące, dające studentom i uczniom potwierdzenie nabytych umiejętności. Co roku organizowany jest Studencki Konkurs Projektowy cieszący się popularnością wśród studentów.

Liczba licencji dostarczanych do Polskich szkół i uczelni rośnie każdego roku. Absolwenci wchodzący na rynek pracy mają większe kwalifikacje i są bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców.