Thursday, September 28, 2023

Reklama w Design News

designnews.pl to jedyny na rynku serwis internetowy przeznaczony dla osób zajmujących się planowaniem, projektowaniem produktów.

Skieruj swój przekaz marketingowy do właściwej grupy odbiorców we właściwym czasie – dotrzyj do członków serwisu designnews.pl.

designnews.pl zapewnia dostęp do starannie dobranej grupy członków:
– projektantów, producentów produktów lub ich komponentów,
– kierowników zespołów projektowych,
– menedżerów,
– innych inżynierów odpowiedzialnych za projektowanie, testowanie, ocenę, zapewnienie niezawodności wytwarzanych produktów, a także prace badawczo-rozwojowe.

English:

Designnews.pl is the only portal on the market for Internet service designed for people involved in the planning, design of products.

Target your marketing message to the right audience at the right time – Reach designnews.pl service members.

designnews.pl provides access to carefully selected group members:
• designers, manufacturers of products or product components,
• managers of project teams,
• managers,
• other engineers responsible for the design, testing, evaluation, ensuring the reliability manufactured products, and also works for research and development.

Kontakt:

Piotr Wojciechowski
Key Account Manager
p.wojciechowski@trademedia.pl
M. +48 509 390 560

Beata Kaczmarska
Key Account Manager
b.kaczmarska@trademedia.pl
M: +48 504 166 934