CAE/MES – ESoCAET

  Stosowanie technologii komputerowego wsparcia  projektowania CAE (Computer Aided Engineering) stało się światowym standardem. Obecnie większość firm używa symulacji komputerowej w procesie projektowania. Również w Polsce coraz częściej spotyka się rozwiązania inżynierskie wspomagane komputerowo, a ich ekspansja obejmuje coraz więcej dziedzin. Stosowanie metod CAE w codziennej pracy wymaga fachowej wiedzy inżynierskiej oraz znajomości metod numerycznych. Często jednak okazuje się, że wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce jest trudne

  Po przeanalizowaniu istniejącej sytuacji, niemiecka firma CADFEM GmbH, wraz z siedmioma europejskimi partnerami, zrealizowała w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci projekt o nazwie ESoCAET (European School of Computer Aided Engineering Technology). Jego celem jest stworzenie wysokiej jakości studiów podyplomowych (porównywalnych z prestiżowymi studiami MBA dla ekonomistów), kształcących inżynierów w kierunku praktycznego zastosowania analiz numerycznych w procesie projektowania. Program studiów jest ściśle zorientowany na potrzeby przemysłu. Został stworzony przy współpracy z dwoma niemieckimi uniwersytetatmi, pod ścisłym nadzorem jakościowym wymaganym przez niemiecką radę akredytacyjną.  Całość jest nadzorowana przez specjalną komisję składającą się z przedstawicieli świata przemysłu oraz środowisk naukowych, co pozwala ESoCAET na szybką reakcję na zapotrzebowanie rynku.

  Program studiów łączy wiedzę inżyniera z umiejętnościami zarządzania projektem, przygotowywując absolwenta do wejścia w szybko rozwijający i zmieniający się rynek. Zajęcia odbywają się równolegle do pracy (w systemie wyjazdowym), co pozwala na podnoszenie swoich kwalifikacji bez zbytniego obciążenia czasowego. Wykłady prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców z różnych uniwersytetów oraz przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny CAE. Bazowa wersja studiów o nazwie „Master of Engineering in Applied Computational Mechanics” prowadzona jest w kooperacji firmy CADFEM GmbH oraz dwóch bawarskich uniwersytetów: Ingolstadt i Landshut. Program realizowany jest przy współpracy partnerów z Włoch: EnginSoft S.p.A. oraz Consorzio TCN; z Turcji: Figes CAD-CAE; z Czech: SVS FEM s.r.o., a także z Polski: MESco. Całość materiału jest podzielona na moduły, które są premiowane europejskimi punktami (ECTS). Po zakończeniu programu absolwent uzyskuje tytuł naukowy niemieckiej uczelni. Kurs trwa dwa lata, z czego okres 6 miesięcy przeznaczony jest na pisanie pracy magisterskiej pod kątem zapotrzebowania przemysłu.

  ESoCAET w Polsce Mechanika ośrodków ciągłych i przepływ ciepła. Praktyczne wykorzystanie MES

  MESco jako partner programu ESoCAET przygotowuje jeden z modułów „Master of Engineering in Applied Computational Mechanics” w postaci studium w Polsce. wybór modułu oparto na wieloletnim doświadczeniu oraz na wynikach przeprowadzonych badań dotyczących zapotrzebowania przemysłu. Forma i program studium oparte są na europejskich studiach podyplomowych ESoCAET w Niemczech. W skład studium– prowadzonego w języku polskim – wchodzą wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. Założeniem studium jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu mechaniki ciała stałego oraz przewodzenia ciepła. Jest ono ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. W oparciu o rzeczywiste przykłady, omawiane będą problemy występujące w codziennej pracy inżyniera. Część teoretyczna prowadzona będzie przez dwóch wybitnych profesorów o międzynarodowej renomie i szerokim doświadczeniu. Wykładowcą tematu „Mechanika Ośrodków Ciągłych” (40 godzin) będzie prof. Tadeusz Burczyński z Politechniki Śląskiej. Temat „Przepływ Ciepła” (20 godzin) prowadzony będzie przez prof. Ryszarda Białeckiego, który prowadzi również ten sam moduł na studiach ESoCAET w Niemczech. Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą pod okiem doświadczonych specjalistów z firmy MESco. Studium jest przeznaczone dla praktyków, chcących ugruntować swoją wiedzę teoretyczną oraz poznać sposoby jej efektywnego wykorzystania. Przyjmuje się, że uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, przepływu ciepła oraz metody elementów skończonych. Osoba kończąca studium będzie posiadała umiejętności trafnego rozpoznania problemu, oraz prawidłowej definicji i rozwiązania przy użyciu technik MES. Studium zakończone będzie zaliczeniem zadanego projektu. Każdy uczestnik otrzyma przykład do rozwiązania i po określonym czasie będzie musiał przedstawić raport z wynikami. Obrona projektu będzie się odbywała za pośrednictwem nowoczesnej platformy komunikacyjnej Webex. Pozytywne zaliczenie studium poświadczone będzie dyplomem ESoCAET wydawanym przez partnerów programu.

  www.mesco.com.pl/esocaet