BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE – POMOST NAD PRZEPAŚCIĄ

  Automatyczny przełącznik bezpieczeństwa zapewnia bezkontaktową transmisję mocy i danych

  Wykrywanie pozycji dużej progresywnej matrycy, co jest konieczne, aby uniknąć jej uszkodzenia, to normalne rutynowe zadanie dla indukcyjnych oraz fotoelektrycznych czujników zbliżeniowych. Kiedy matryca jest dwuczęściowa, a jej elementy składowe są oddzielone od siebie szczeliną powietrzną 0,3175 cm, wymagane jest zastosowanie bardziej innowacyjnego rozwiązania projektowego. Okablowane połączenia pomiędzy czujnikami a zasilaniem nieuchronnie doprowadziłyby do uszkodzenia złączek i przewodów. Aby rozwiązać ten problem, inżynierowie firm Balluff i Ultra Tool & Manufacturing wykonali łącze bezprzewodowe.

  Umiejscowienie systemu mocy wyposażonego w opcję transmisji bezprzewodowej z jednej strony szczeliny i wysyłanie mocy do odbiornika i czujników znajdujących się po drugiej stronie to było pierwsze zadanie. Zdalnie sterowane urządzenia łączone są za pomocą sprzężenia indukcyjnego z odbiornikiem, który znajduje się od 4 do 12 mm dalej, a czujniki są podłączone za pomocą przewodów do zespołu odbierającego. Za pomocą tej samej techniki sprzężenia indukcyjnego transmitowane są wyniki pomiarów czujnika z odbiornika do głównego systemu sterowania. Technika jest oparta na zasadach indukcji bezpośredniej.

  Oparte na rozwiązaniach bezprzewodowych ciężkie matryce są ustawiane na właściwej pozycji bez krzyżowania przewodów. Eliminuje to problemy związane z przewodami i złączkami podczas instalacji oraz później, podczas użytkowania urządzenia. Firma Ultra Tool & Manufacturing zaprojektowała stalowe bloki montażowe, których zadaniem jest zabezpieczanie nadajników, czujników i odbiorników oraz umieściła w projektach obrabiarek szczelinę powietrzną do zdalnego zasilania.

  Rola czujników pozycyjnych polega na zabezpieczaniu przed błędami, w celu eliminacji kosztownych uszkodzeń dużych matryc. Cztery czujniki pozycyjne zainstalowane w matrycy kontrolują, aby różne etapy zadań wykonywanych przez matrycę progresywną były wykonywane we właściwej kolejności. Czujniki wykrywają odkuwki odpadające po wykonaniu uderzenia przez matrycę, wykluczają podwójne uderzenia, zapewniają właściwą pozycję obrabianego metalowego przedmiotu na sztancy podczas jej przesuwu w przód oraz kontrolują, czy materiał jest prawidłowo wyprowadzany z urządzenia. Czujniki odsyłają informacje o pozycji materiału z powrotem do głównego sterownika. Kiedy zostanie wykryty problem, czujniki uruchamiają system awaryjnego wyłączania prasy. Zdalne podłączenie zasilania oraz czujników pozycyjnych zapewnia właściwą produkcję i obróbkę elementów, gwarantuje również właściwą pozycję dla realizacji kolejnego etapu obróbki.

  Tom Draper, Balluff Inc

  ZASILANIE CZUJNIKÓW

  Bezprzewodowe połączenie pomiędzy dwoma nadajnikami matrycy przekazuje moc oraz informacje od czujnika.Niewłaściwe wejście od dowolnego czujnika powoduje sygnał zatrzymania