Bezproblemowa sensorowa sieć bezprzewodowa

  Stosując metodę kompletną można uniknąć pułapek, które pojawiają się podczas wdrażania nowej technologii.

  Bezprzewodowe sieci sensorowe umożliwiają ulepszenie automatycznej kontroli czynnej i logistyki w wielu branżach przemysłowych, jednak aby w ogóle rozpocząć pracę nad nimi często niezbędne jest nawiązanie kluczowej współpracy.

  GE Sensing i Dust Networks połączyli swój potencjał i możliwości w celu dokonania uproszczeń w wykorzystywaniu technologii bezprzewodowej. Korzystając z technologii Dust Network GE Sensing stworzył bezprzewodową aplikację czujnika z przeznaczeniem dla przemysłu farmaceutycznego. Sieć ta monitoruje i waliduje środowiska, takie jak zamrażalniki i procesy sterylizacji, celem gromadzenia i przesyłania warunków temperaturowych i wilgotnościowych do przechowywania i przetwarzania materiałów medycznych.

  Wysoka niezawodność oraz niskie zużycie energii to kluczowe czynniki, które zadecydowały o tym, że GE wybrała produkty Dust Networks, bazujące na TSMP (protokole sieci siatkowej – mesh – z synchronizacją czasu) (http://rbi.ims.ca/5407-548).

  TSMP zapewnia podstawę dla nadmiarowych i odpornych na uszkodzenia połączeń pomiędzy czujnikami w systemach sensorowej sieci bezprzewodowej (WSN) (http://rbi.ims.ca/5407-549). Produkty firmowe SmartMesh; samoporządkujące sieci węzłów czujnikowych typu multihop umożliwiają szybki i niezawodny dostęp do pomiarów fizycznych, co wcześniej związane było z nieprzystępnymi kosztami.

  Technologia sieciowa typu Mesh uniemożliwia utratę danych, przekierowując je z węzła do innego rejestratora, celem ponownego ich przesłania, w przypadku gdy bezpośrednia ścieżka do stacji bazowej jest zablokowana. Węzły zasilane bateriami działają przez pięć lub więcej lat, funkcjonując ze skutecznością 99,9% w wymagających środowiskach RF.

  Przy wykorzystaniu technologii TSMP w skład systemu Kaye RF ValProbe, stosowanego przez GE (http://rbi.ims.ca/5407-550), wchodzą: bezprzewodowe rejestratory RF, stacja bazowa oraz oprogramowanie. Do pomiarów temperatury i wilgotności względnej (RH) ValProbe stosuje częstotliwości 2,4 GHz, zapewniając temperaturę z dokładnością do 0,1°C, RH do 2%, RH 4 do 20 mA i 0-10 V oraz wejścia przełącznikowe.

  Oprócz przemysłu farmaceutycznego inne urządzenia mają dodatkowo monitoring i walidację procesów krytycznych w takich branżach przemysłu, jak: biotechnologia, przemysł motoryzacyjny, techniczny, produkcja, petrochemia oraz energetyka.

  Sieć bezprzewodowa umożliwia monitorowanie oraz kontrolę temperatury i wilgotności względnej we wszystkich aspektach zastosowania farmaceutycznego, bez konieczności stosowania kosztownego okablowania ograniczającego elastyczność.