Bezpieczeństwo na miarę XXI wieku

  Jak już Państwo zauważyliście, niniejsze wydanie Design News Polska jest ponownie numerem podwójnym. Dość duża ilość interesującego materiału, którym chcieliśmy się z Państwem podzielić, skłoniła nas do zwiększenia liczby stron do 76. Do wrześniowo/październikowego wydania magazynu dołączony jest również Raport CAx o dostępnym na rynku polskim oprogramowaniu CAD/CAM/CAE.

  Okres powakacyjny przynosi zmiany personalne w redakcji Design News Polska. Od następnego numeru obowiązki redaktora naczelnego przejmuje moja redakcyjna koleżanka, pani Elżbieta Jaworska. Jej profesjonalizm i doświadczenie zapewnią, że magazyn będzie wydawany w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Jakiekolwiek pytania dotyczące następnych wydań Design News Polska proszę bezpośrednio kierować na adres redaktor Elżbiety Jaworskiej, ej@designnews.pl. Ze swojej strony bardzo dziękuję Państwu za pomoc w redagowaniu magazynu. Mam nadzieję, że spełniłem Państwa oczekiwania co do jego strony merytorycznej.

  W temacie wrześniowo/październikowego numeru przedstawiamy problem zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wprowadzanie inteligentnych rozwiązań do kontrolowania ruchu pojazdów. Specjaliści w dziedzinie motoryzacji twierdzą, że zasadnicze znaczenie w ograniczeniu wypadków, a więc i ratowaniu życia odegra potencjał inteligentnej drogi.

  Coraz częściej firmy samochodowe do swych badań i testów wykorzystują cyfrowych… ludzi. Cyfrowe osoby pomagają firmom ocenić czynniki ergonomii i bezpieczeństwa we wcześniejszej fazie procesu projektowania. Wykorzystanie w projekcie cyfrowych pracowników obniża koszty wprowadzenia do produkcji nowych pojazdów dzięki wykryciu i usunięciu potencjalnych problemów, jakie mogłyby wystąpić we wcześniejszym etapie procesu projektowania, a także zmniejsza liczbę niezbędnych do wykonania przeróbek projektu.

  Tym razem o hybrydach, ale hydraulicznych. Hydrauliczna technologia hybrydowa została zaprojektowana głównie z myślą o samochodach ciężarowych, ale można ją również stosować w przypadku mniejszych pojazdów. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w artykule „Baterie nie są wymagane” zamieszczonym na stronie 36.

  Jeśli chodzi o produkcję, regenerację czy obsługę techniczną dużych pomp, zaworów i otworów cylindra, serwisowe wygładzanie powierzchni może w dużej mierze decydować o jakości ich działania. Nową techniką obróbki powierzchni jest wygładzanie elastyczne. W krótkim artykule przedstawiamy zalety i ekonomikę stosowania tej techniki.

  Jak zwykle zamieszczamy informacje związane z systemami CAD/CAM/CAE i ich zastosowaniami w przemyśle. Kolejny artykuł opisuje drukowanie 3D na przykładzie technologii opracowanej przez firmę „Z Corp.” ze Stanów Zjednoczonych.

  Nowym działem tematycznym jest „Mechatronika”. Będziemy w nim przedstawiać rozwiązania techniczne oparte na mechatronice, np. w tym numerze opisujemy budowę i działanie cyfrowego aparatu fotograficznego.

  W dziale „Nowości” oprócz informacji o światowych rozwiązaniach i produktach technicznych przedstawiamy również produkty dostępne na rynku polskim.

  Zapraszamy do działu „Expo”, w którym prezentujemy najnowsze części i podzespoły dla przemysłu.

  Jak zwykle w dziale „Wydarzenia” przedstawiamy interesujące ciekawostki oraz planowane w najbliższym czasie imprezy dotyczące przemysłu i technologii.

  inż. Krzysztof Ziemkiewicz

  redaktor naczelny Design News Polska