Zrównoważona konstrukcja – wywiad z Uwe Burk, Dassault Systèmes

  Uwe Burk, Senior Director Sales, Professional Channel, Dassault Systèmes

  1. Co kryje się pod koncepcją zrównoważonej praktyki konstrukcyjnej?

  Zrównoważona konstrukcja oznacza całościowe podejście przy wytwarzaniu przyjaznych dla środowiska, społecznie tolerowanych i ekonomicznych produktów oraz systemów. Już na etapie procesu konstrukcyjnego zostają spełnione wymogi wszystkich podmiotów i osób biorących udział w produkcji, użytkowaniu, jak również w ponownym przetwarzaniu produktu. Określenie “ekonomiczny” oznacza natomiast, że konstrukcja jest konkurencyjna na rynku.

  2. Jakie korzyści daje zrównoważone konstruowanie?

  Stawiając na zrównoważony rozwój firmy mogą ulepszać swoje konstrukcje, obniżać koszty oraz silniej wyróżnić swoje produkty względem konkurencji. Oprogramowanie uwzględnia cztery centralne wskaźniki środowiskowe – bilans CO2, całkowite zużycie energii, oddziaływania na powietrze i zasoby wodne – aby pomóc przy wdrażaniu metody opartej na ekodesignie.

  3. Czy zrównoważona konstrukcja ma swój początek u konstruktora i kończy się wraz z wprowadzeniem na rynek?

  Zrównoważona konstrukcja zakłada określenie okresu użytkowania produktu oraz wykorzystanie naukowych metod w celu zmierzenia oddziaływania na środowisko przez cały ten okres – od pozyskania surowca, przez wykonanie, montaż, transport i użytkowanie produktu, aż do jego usunięcia lub ponownego przetworzenia. Jeżeli ocena okresu użytkowania była wcześniej przeprowadzana tylko w ostatnich fazach rozwoju produktu, SOLIDWORKS Sustainability włącza teraz ocenę okresu użytkowania na poziomie klasyfikowania do fazy konstrukcyjnej, w której modyfikacje są jeszcze możliwe bez jakichkolwiek trudności dla przygotowania zrównoważonej konstrukcji.

  4. Oferują Państwo swoim użytkownikom rozwiązanie Sustainability, które  obecnie jest zintegrowane bezpośrednio z Solidworks. Jakie wsparcie oferuje Sustainability przy zrównoważonej konstrukcji?

  SOLIDWORKS Sustainability ustala ekobilans produktu przez jego cały okres funkcjonowania, który zostaje oceniony na podstawie czterech czynników: bilans CO₂, oddziaływania na powietrze i zasoby wodne, jak również całkowite zużycie energii. Od wydobycia surowców, przez wytwarzanie, aż do użytkowania i usunięcia produktu oprogramowanie przedstawia wpływ wybranych materiałów na środowisko. Rewolucyjne przy technologii SOLIDWORKS jest to, że ocena ta odbywa się w integracji z procesem rozwoju, natomiast użytkownik może kontynuować swoją pracę w zwykłym środowisku CAD.

  5. Jak otrzymuje się dane o zrównoważonym rozwoju?

  Dzięki partnerstwu z pionierem w tej dziedzinie LCA PE International, SOLIDWORKS Sustainability wykorzystuje kompleksowy bank danych GaBi® dotyczący okresu użytkowania. Ten bank danych, oparty na badaniach naukowych i zbieranych przez dziesiątki lat danych emiprycznych, uważany jest za światowy złoty standard w zakresie nieszkodliwości dla środowiska a informacje w nim zawarte są ciągle uaktualniane. 

  6. Co zmienia się dla konstruktora, który chce używać Sustainability?

  W zasadzie nic. Sustainability jest integralną częścią rozwiązania SOLIDWORKS odnośnie rozwoju produktów. Kontrola nieszkodliwości dla środowiska staje się łatwą, oczywistą częścią składową cyklu produkcji. Możecie Państwo wybierać różnorodne materiały i metody wykonania, a następnie od razu przeanalizować oddziaływanie materiału, procesu uzyskania, transportu i produkcji na środowisko.

  Źródło: Dassault Systèmes