Zobaczyć, zwyciężyć?

  Spadek cen sprzyja rozwojowi systemów wizyjnych maszyn

  Systemy wizyjne maszyn stają się tańsze przy zakupach większej ilości, a półprzewodniki wykonujące złożone algorytmy szybciej przemieszczają dane, równocześnie obniżając koszty. Otwiera to zupełnie nowe rynki. Nawet firmy, które nie posiadają ekspertów w dziedzinie systemów wizyjnych, mogą stosować sprzęt wizyjny.

  Stowarzyszenie Zautomatyzowanego Obrazowania (Automated Imaging Association) z Ann Arbor, MI, podaje, że światowy rynek ma wartość 6,6 mld USD, z czego na same Stany Zjednoczone przypada 1,6 mld USD. Średni przychód wzrośnie o 9%, podczas gdy liczba sprzedanych zespołów zwiększy się o 10%, co podkreśla spadek cen sprzętu.

  AUTO AUTOMATYZACJA: Firma Cognex specjalizuje się w znakowaniu i czytaniu obrazu

  Nowe zapotrzebowanie

  Wzrost częściowo wynika z powstawania nowych rynków, na które dawniej systemy wizyjne nie mogły trafić ze względu na koszt i poziom skomplikowania. Edwards Life Sciences z Irvine, CA, finalizuje prace nad systemem robotyki, który zszywa niekompatybilne elementy używane w produkcji zastawek serca dla ludzi. Maszynowe systemy wizyjne są bardzo ważne w przypadku ustalania pozycji różnorodnych elementów, co pozwala na skrócenie procesu montażu z 8 godzin, tyle kiedyś zajmowało ręczne szycie, do kilku minut.

  Może to zwiastować duże zmiany w zakładach sprzętu medycznego, które w dalszym ciągu głównie bazują na procesach ręcznych. – Urządzenia medyczne nie zostały poddane powszechnej automatyzacji, ponieważ produkuje się je w małych ilościach – mówi Roger Ekholm, starszy dyrektor do spraw światowej produkcji w firmie Edwards. – Spadek cen pozwala im na rozwijanie systemów automatyzacji.

  Łatwość użytkowania to kolejny czynnik popularyzujący technikę, na którą składa się wiele skomplikowanych zadań, takich jak oświetlanie i ogniskowanie. We wprowadzonej ostatnio na rynek wersji programu Intellect firma DVT z Duluth, GA, podkreśla prostotę. – Chcemy ułatwić osobom, które będą się nim posługiwać pierwszy raz, proces ustawiania i uruchamiania systemów – mówi Steve Gieseking, dyrektor do spraw prac badawczo-rozwojowych.

  Niższy koszt

  Dzięki niższemu kosztowi również ci, którzy już posługują się systemami wizyjnymi mogą zainstalować na liniach produkcyjnych większą ilość tego typu systemów, a tym samym zapewnić lepszą jakość. General Electric Co. używa systemów wizyjnych w produkcji silników odrzutowych, które składają się z 80 podzespołów, a każdy z nich ma cztery części.

  Od dawna znane firmy dążyły do wprowadzania w innych swoich aplikacjach tanich systemów wizyjnych

  Firma udoskonaliła jakość poprzez zapewnienie kontroli na każdej stacji zamiast badania kompletnego, zmontowanego zespołu. – Daje to nam możliwość zobaczenia rzeczy, które inaczej byłyby niewidoczne – mówi Robert Tait, menedżer do spraw badań, kontroli i technologii produkcji w zakładzie GE w Niskayuna, NY.

  W dziedzinach takich jak przemysł lotniczy i astronautyczny oraz motoryzacyjny, w których występują skomplikowane produkty składające się z wielu komponentów, systemy wizyjne coraz częściej są stosowane do identyfikacji części. Firma Venture Development Corp. z Natick, MA, przewiduje, że sprzedaż tego rodzaju dwuwymiarowych czytników obrazu wzrośnie o 20% w najbliższych czterech latach, potrajając wynoszący 6,5 wskaźnik wzrostu dla konwencjonalnych laserowych czytników kodów kreskowych.

  Cognex Corp. z Natick, MA, produkuje czytniki identyfikujące kody kreskowe oraz czytniki bezpośredniego oznaczania części, co stanowi nowość w jej kampanii marketingowej. Te systemy wizyjne muszą być w stanie odczytać małe oznaczenia wytrawione na metalach odblaskowych, co często staje się bardziej skomplikowane, kiedy pokryją je brud i tłuszcz.

  Jak to często bywa w przypadku skomplikowanych technik, firmy, których korzenie tkwią w innych aplikacjach, zajmują wiodącą pozycję, ponieważ mogą zaoferować tańsze systemy. Firma Omron opracowała tanie czujniki do systemów wizyjnych, takie jak F500 do sprawdzania z wysoką rozdzielczością małych, szybko przemieszczających się produktów na liniach pakujących lub montażowych. Podobnie Banner Engineering posiada kompletną linię czujników wizyjnych, łącznie z serią PresencePLUS. Niskie ceny otwierają również drzwi firmom wizyjnym wchodzącym na nowe rynki. DVT przejęła niedawno firmę, która dostarcza algorytmy wizyjne na rynek półprzewodników.

  Terry Costlow