Zintegrowanie technologii „fabryki cyfrowej”

Firmy Rockwell Automation i Dassault Systèmes zamierzają zintegrować technologię Digital Factory („fabryka cyfrowa”) z rozwiązaniami w zakresie zarządzania zakładem produkcyjnym w celu stworzenia wirtualnego środowiska projektowania i produkcji.

Wspólne przedsięwzięcie spowoduje przedefiniowanie zasad współpracy inżyniera mechanika i inżyniera nadzoru w celu skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek i redukcji kosztów.

Rockwell Automation, wiodący na rynku światowym dostawca rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, kontroli procesów i informatyki, oraz Dassault Systèmes, światowy lider w zakresie rozwiązań 3D i zarządzania cyklem życia produktu (PLM), ogłosiły podpisanie porozumienia w celu wspólnego opracowania wirtualnego środowiska projektowania i produkcji.

Współpracując ze swoimi klientami, Rockwell Automation i Dassault Systèmes stworzyły komplementarne technologie inżynierii produkcji zbudowane na podstawie kompletnych, zorientowanych obiektowo modeli danych do reprezentowania urządzeń i procesów. Wspólna wizja obu firm umożliwiła stworzenie wirtualnego środowiska projektowania i produkcji i zapewniła klientom korzyści wynikające z wzajemnej synchronizacji obu technologii.

Zależność między projektem a produkcją pozwoli zwiększyć wydajność procesu projektowania, a dzięki temu zminimalizować czas, który upływa między utworzeniem projektu a dostarczeniem gotowego produktu.

Inżynierowie zaangażowani we wszystkie etapy projektu będą mieli możliwość wprowadzania poprawek w czasie rzeczywistym, szybko włączając, zachowując i wzmacniając wiedzę na różnych etapach cyklu życia produkcji.

Rockwell Automation, Inc. jest wiodącym globalnym dostawcą przemysłowych rozwiązań automatyki, sterowania i informatyki ułatwiający producentom osiągnięcie wyższej konkurencyjności.

Dassault Systemem to światowy lider w dziedzinie rozwiązań 3D i zarządzaniu cyklem życia produktów (PLM). Firma Dassault Systemem opracowuje i sprzedaje oprogramowanie i usługi w zakresie technologii PLM, które wspierają procesy przemysłowe i dostarczają trójwymiarowego podglądu całego cyklu życia produktu – od koncepcji po konserwację. Oferta Dassault Systèmes obejmuje produkty takie jak CATIA, SolidWorks, DELMIA, SIMULIA, ENOVIA oraz 3DVIA.