Zaawansowane technologie – debata nad działalnością B+R polskich firm

Przewodniczący PE prof. Jerzy Buzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz prof. Ryszard Pregiel wezmą udział w rozszerzonym posiedzeniu rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (PIGZT), które odbędzie się 15 stycznia w Kostancinie-Jeziornie. Głównym tematem spotkania będzie działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw.

Posiedzenie otworzy przewodniczący Rady PIGZT prof. Jerzy Buzek. Prof. Kudrycka przedstawi działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw w kontekście reformy systemu nauki. Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki, omówi instrumenty wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w praktyce bankowej będzie tematem wystąpienia Tomasza Mironczuka, prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zagadnienie technologii innowacyjnych w strategii rozwojowej przemysłowej grupy kapitałowej zaprezentuje dr Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Prof. Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii pokaże działalność badawczo-rozwojową polskiego przemysłu i usług wysokiej techniki na tle trendów europejskich i światowych.

W panelu dyskusyjnym pt. “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zaawansowanych technologii oraz jej uwarunkowania w obowiązującym systemie prawnym i finansowym” wezmą udział: Maciej Adamkiewicz – prezes zarządu ADAMED sp. z o.o., Marek Darecki – prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, prezes zarządu WSK Rzeszów PZL S.A., Daniel Kwieciński – prezes zarządu centrum badawczo-rozwojowego Kopex Technology sp. z o.o., prof. Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej JBR, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, prof. Piotr Szczepaniak – prorektor Politechniki Łódzkiej ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką oraz Wojciech Wajda – prezes zarządu WASKO S.A.

Spotkanie podsumują: wicepremier Pawlak, przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Andrzej Smirnow oraz prof. Buzek.

***

PIGZT powstała w 2008 roku z inicjatywy politechnik: Warszawskiej i Wrocławskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, przy poparciu ministrów gospodarki oraz nauki i szkolnictwa wyższego. 124 założycieli Izby to reprezentanci największych uczelni akademickich i instytutów badawczych, prowadzących działalność naukową w zakresie wysokiej techniki oraz przedsiębiorstwa wysokiej techniki, banki i instytucje finansujące przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka.

Jak podkreślił w czasie pierwszego zgromadzenia prof. Pregiel, Izba jest pierwszą w Polsce organizacją gospodarczą składającą się z trzech grup podmiotów, których ścisłe współdziałanie jest nieodzownym warunkiem sukcesu komercyjnego każdej nowej idei technologicznej: instytucji naukowo-badawczych, zakładów wytwórczych i banków.

Organizacja ma stymulować rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy i likwidować bariery prawne, finansowe i środowiskowe w tym zakresie. Podstawowym zadaniem PIGZT jest wszechstronna pomoc członkom Izby w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Ważnym zadaniem jest także popularyzacja polskich osiągnięć technologicznych i twórców wysokiej techniki.

Rozszerzone Posiedzenie Rady Izby rozpocznie się 15 stycznia o godz. 12.00 w siedzibie PSE Operator SA (ul. Warszawska 165) w Konstancinie-Jeziornej.