WonderWorld 2006

  Potęga praktycznej wiedzy w osiąganiu doskonałości operacyjnej w produkcji. Forum użytkowników już wkrótce w Polsce

  W dniach 3–4 października 2006 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez firmę ASTOR, polskiego dystrybutora oprogramowania Wonderware, konferencja użytkowników oprogramowania przemysłowego pod hasłem „WonderWorld 2006 – The Power of Applied Knowledge for Operational Excellence”. Konferencja przeznaczona jest dla kadry zarządzającej firm produkcyjnych i zakładów przemysłowych oraz dla przedstawicieli działów IT, automatyki i służb utrzymania ruchu tych przedsiębiorstw.

  Wydarzenie jest częścią światowego cyklu konferencji pod wspólną nazwą WonderWorld. Konferencje odbędą się 18 miastach, zlokalizowanych w 16 krajach na 4 kontynentach. Cykl rozpoczyna konferencja w Niemczech 27 września, a kończy konferencja w Japonii 7 grudnia 2006 roku. Polska jest drugim w kolejności krajem, do którego zawita cykl. Harmonogram wszystkich konferencji cyklu dostępny jest na stronie: www.wonderware.com/wworld06

  Sponsoringiem cykl konferencji objęła firma Microsoft, wieloletni partner biznesowy firmy Wonderware.

  W polskiej edycji podczas dwóch dni, w dwóch równoległych sesjach: biznesowej oraz specjalistycznej, wystąpią prelegenci z Polski i zagranicy prezentując m.in.:

  • zastosowanie współczesnych systemów informatycznych w osiąganiu doskonałości operacyjnej firm produkcyjnych,
  • nowoczesne rozwiązania informatyczne do zarządzania produkcją i wydajnością,
  • technologie służące do integracji systemów produkcyjnych i biznesowych,
  • sposoby efektywnego budowania i zarządzania infrastrukturą IT w firmie produkcyjnej.

  Sesja biznesowa przeznaczona jest dla osób na stanowiskach zarządzających, dyrektorów operacyjnych, szefów produkcji, dyrektorów zakładów. Sesja techniczna dedykowana jest dla przedstawicieli działów informatyki, automatyki i służb utrzymania ruchu.

  www.astor.com.pl