Wbudowanie baz wiedzy może być motorem innowacji

  Dzięki zautomatyzowaniu nużących zadań więcej czasu można poświęcić tworzeniu

  W jaki sposób systemy wiedzy wykorzystywane są w opracowywaniu nowych produktów?

  – Wiele napisano na temat systemów projektowania z wykorzystaniem bazy wiedzy (knowledge-based engineering – KBE) oraz roli, jaką odgrywają one w opracowywaniu nowych produktów. Zdaniem niektórych systemy te jedynie automatyzują tworzenie kolejnych wariantów tego samego produktu, używając jako punktu wyjścia zbioru reguł, a nie czystej kartki papieru. Zamiast promować innowacyjność, zmuszają projektantów do korzystania z istniejących danych i nie pozostawiają miejsca na twórcze myślenie. Jeszcze inni twierdzą, że systemy te propagują innowacyjność, automatyzując rutynowe prace będące nieodłączną częścią procesu projektowania oraz zarządzania nim, dzięki czemu więcej czasu można przeznaczyć na kreatywną pracę, będącą napędem innowacji.

  Rozwiązania KBE ograniczają możliwość adaptowania projektów, zapewniając jednocześnie trzymanie się reguł określających produkt

  Aby do maksimum zwiększyć korzyści płynące z takiej automatyzacji, reguły wiedzy muszą być ściśle wpisane w system rozwoju produktu. Samodzielne rozwiązania KBE ograniczają możliwość adaptacji projektów, gwarantując jednocześnie trzymanie się reguł określających produkt. Przyjmując tę metodę, firmy mogą poświęcić więcej czasu na identyfikację rzeczywistych problemów lub wymagań rynkowych, a także na rozpatrywanie rozwiązań alternatywnych. Obie te kwestie mają zasadnicze znaczenie w przypadku innowacyjności produktu.

  Przejmując i automatyzując technologię oraz normy procesowe, systemy KBE automatyzują realizację celów przy mniej skomplikowanym produkcie i gwarantują znacznie skuteczniejsze opracowywanie produktu, w którym wykorzystano znane koncepcje. Zespoły rozwojowe będą mogły wówczas wykorzystać większą część energii na analizę trudniejszych wymagań i funkcji produktu, identyfikację wartości oraz rewolucyjnych scenariuszy dotyczących produktu.

  Jakie korzyści wynikają z wbudowania narzędzi wykorzystujących bazę wiedzy w rozwiązanie projektowe?

   

  – Wbudowanie takich narzędzi w rozwiązanie projektowe umożliwia firmom uchwycenie zarówno „ukrytej”, jak i „jawnej” wiedzy w celu ponownego jej wykorzystania w przyszłości, ale nie pozbawia projektanta możliwości eksperymentowania i rozważania kwestii: „co by było, gdyby…”.

  Połączenie projektowania opartego na regułach z tradycyjnymi narzędziami projektowymi zapewnia projektantom stworzenie projektu podstawowego według znanych najlepszych rozwiązań, a następnie dodanie niestandardowych elementów projektowych i wykorzystanie bazy reguł do weryfikacji warunków, takich jak zdolność produkowania lub przydatność do danego celu.

  Czy możemy podać przykład? Typowy przykład takiego podejścia można znaleźć w branży projektowania maszyn, w której na porządku dziennym jest wykorzystywanie procesów takich jak „skonfiguruj wg instrukcji” lub „zaprojektuj wg instrukcji”. Firmy często odkrywają, że 75% wymagań można spełnić, stosując standardowy projekt modułowy. Dzięki stosowaniu bazujących na wiedzy narzędzi do wygenerowania odpowiedniej konfiguracji, projektanci mogą ukończyć projekt, zostawiając miejsce na innowacyjność, a jednocześnie korzystać z zalet, jakie daje ponowne użycie projektu.

  W jaki sposób rozwiązania oparte na regułach wspomagają najlepsze rozwiązania przemysłowe?

  – Mogą zagwarantować wbudowanie najlepszych rozwiązań przemysłowych (tzn. do projektowania form), umożliwiając ponowne wykorzystanie standardowych części, co zwiększy zaufanie do projektu. Wbudowanie ich w rozwiązanie projektowe gwarantuje, że projektant będzie dysponował szerokim zestawem narzędzi, ułatwiających poprawienie projektu i stworzenie odmian, które mogą zwiększyć wydajność i zaowocować powstaniem innowacyjnego rozwiązania.

  Autor: Paul Brown dyrektor marketingu NX, UGS