Umowa o interoperacyjności

Firmy Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) i PTC (NASDAQ: PMTC) poinformowały o zawarciu umowy o wymianie technologicznej, mającej na celu rozszerzenie możliwości współpracy ich oprogramowania, z korzyścią dla klientów i przemysłu wytwórczego. W ramach tej umowy obydwie firmy będą dążyły do ułatwiania współpracy programów w organizacjach używających różnych systemów CAD.

Współczesny rynek wywiera na producentów coraz większą presję by szybciej dostarczali na rynek wyroby wysokiej jakości i zwiększali ekonomiczność ich produkcji, obniżając ceny dla konsumentów. W ramach tych działań, wielu z nich zaczęło stosować po kilka rozwiązań oprogramowania CAD – albo w poszczególnych działach własnych firm, albo współpracując z kooperantami i dostawcami używającymi innych systemów. Umowa o interoperacyjności ma na celu ograniczenie całkowitych nakładów pracy i kosztów typowo ponoszonych na utrzymanie takich środowisk. Autodesk i PTC planują zapewnienie w swoich programach „fabrycznej” możliwości ich integracji.