Trwa konkurs o Nagrodę Siemensa

Rozpoczęła się kolejna edycja Nagrody Siemensa dla naukowców polskich uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych. Do konkursu mogą się też zgłaszać studenci, autorzy prac dyplomowych z zakresu automatyki i robotyki. Naukowcy mogą się zgłaszać do 28 lutego, a studenci – do 30 kwietnia 2012 r.

Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku, naukowcom i zespołom badawczym. Służy promocji wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Nagrody przyznawane są w szczególności projektom z dziedziny elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

W sumie Nagrodę Siemensa przyznano już, indywidualnie bądź zespołowo, ponad 50 naukowcom.

Nagrody przyznawane są w różnych kategoriach: Nagroda Badawcza Siemensa – w wysokości 40 tys. zł – wręczana jest za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Mogą być do niej zgłaszane zarówno osoby, jak i zespoły badawcze.

Ponadto przyznawana jest – wynosząca 30 tys. zł – nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne. Do tej nagrody są zgłaszane pojedyncze osoby. W danym roku nagroda może być podzielona na dwie nagrody.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, do konkursu organizowanego przez Siemensa mogą przystąpić też absolwenci studiów w obszarze automatyki i robotyki. Tematyka prac powinna obejmować np. zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki. Mogą to być prace studentów I i II stopnia.

W tej kategorii dla autorów trzech najlepszych prac zostaną ufundowane nagrody rzeczowe. Natomiast wydział, z którego wywodzi się laureat, otrzyma wyposażenie do laboratorium w postaci zestawu szkoleniowego. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2012 roku.

Szczegóły konkursu dla studentów można znaleźć na stronie: http://www.siemens.pl/simatic/praca_konkurs