Technologiczny klaster w Stoczni Gdynia?

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z tamtejszym urzędem marszałkowskim i miastem Gdynia tworzą konsorcjum, które chce przekształcić postoczniowe tereny w centrum nowoczesnych technologii – klaster ekoenergetyczny – czytamy w “Rzeczpospolitej”.

Projekt, który ma nosić nazwę Bałtyckiego Centrum Innowacji, ma zmienić postoczniowe tereny w miejsce realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Jego inicjatorzy zaprezentują pomysł ministrowi Michałowi Boniemu. Od tego spotykania zależeć będzie w dużej mierze, czy rząd zdecyduje się objąć teren postoczniowy specjalną strefą ekonomiczną.

Tymczasem do 23 lutego zarządca kompensacji czekał na zgłoszenia firm, które chcą wydzierżawić duży suchy dok Stoczni Gdynia. Jak informuje “Rz”, znaleźli sie chętni na dzierżawę tej najcenniejszej części stoczni. Spośród złożonych ofert zarządca ma wybrać maksymalnie trzy, spośród których zostanie wybrany zwycięzca. Umowa zostanie podpisana z firmą, która zaoferuje najlepszy czynsz.