Targi robotyki i energetyki w Poznaniu

W Poznaniu rozpoczęły się targi branży energetycznej, technologii związanych z energią odnawialną oraz targi robotyki i automatyki. W ich trakcie będzie m.in. bity rekord Guinnesa na najdłuższy, wieloczłonowy, mobilny robot na świecie. W tych trzech imprezach bierze udział ok. 300 wystawców.

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower poświęcone są sposobom pozyskiwania energii wiatrowej, wodnej, słonecznej i geotermalnej, a także pochodzącej z biopaliw stałych, płynnych i biogazu. Wśród wystawców dominują firmy oferujące technologie i urządzenia służące do produkcji biogazu i biomasy oraz pozyskiwania energii z tych źródeł, a także producenci i dystrybutorzy kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Ekspozycji towarzyszyć będzie forum seminaryjne poświęcone słońcu, ziemi, wodzie, wiatrowi i możliwościom, jakie dają w pozyskiwaniu energii.

Na Międzynarodowych Targi Energetyki Expopower odbywających się pod hasłem “Przyszłość energetyki – energetyka przyszłości” prezentuje się 200 wystawców z 11 krajów. Wśród nich swoją ofertę wystawiają producenci, dystrybutorzy i usługodawcy związani z branżą elektroenergetyczną.

W trakcie imprezy zaplanowano m.in. seminarium “Energetyka jądrowa a gospodarka regionu”, w trakcie którego omawiane będą kwestie wpływu elektrowni jądrowych na zdrowie ludzi i środowisko, szanse na ożywienie gospodarcze regionu, w którym powstanie elektrownia, czy zapotrzebowanie na nowych specjalistów w zakresie energii atomowej.

Atrakcją Międzynarodowych Targów Robotyki, Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Automa będzie RoboSnake – najdłuższy, wieloczłonowy, mobilny robot na świecie. Części składowe do modułów, z których zbudowany będzie robot, otrzymały wcześniej poznańskie szkoły. Uczniowie musieli złożyć i wyposażyć moduły; w środę przygotowane elementy zostaną połączone. Długość robota, który będzie przypominał węża na kółkach, będzie sięgała prawdopodobnie kilkudziesięciu metrów.

Każdy z uczestników miał możliwość swobodnego wyposażenia swojego modułu. Była to szansa na stworzenie dowolnego, unikatowego wystroju lub funkcjonalności robota. Młodzi konstruktorzy o pasjach technicznych mogli wyposażyć swój moduł w manipulatory lub specyficzne oświetlenie, można też było np. zainstalować aparaturę audio lub “ubrać” swój moduł według upodobania.

Wyczyn zostanie zgłoszony do Księgi Rekordów Guinnessa. Nad przebiegiem próby będzie czuwać Komisja Polskich Rekordów i Osobliwości.