Systemy 3D: wyższa jakość projektowania

    We wrześniu br. IDC Polska przeprowadziła na zlecenie Autodesk badanie dotyczące wykorzystania danych projektowych w polskim przemyśle. Wybrano próbkę 200 przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, z różnych segmentów w zależności od wielkości zatrudnienia. Dodatkowym kryterium było posiadanie przez firmę działu projektowego zatrudniającego 3 lub więcej osób. Respondentami byli członkowie kadry kierowniczej przedsiębiorstw, działów IT i działów projektowych.

    Ponad połowa badanych przedsiębiorstw wykorzystuje do projektowania system 3D lub używa obu: 2D i 3D. Co trzecia firma z używających 2D lub systemu mieszanego deklaruje migrację do systemu 3D. Główne powody wykorzystywania systemów 3D to: wyższa jakość projektowania (88% wskazań), mniej błędów w projektach (72%), efektywniejsze prezentowanie danych (46%), krótszy czas dostarczenia produktu na rynek (14%), a także łatwiejsze współdzielenie danych projektowych (22%).

    Ponad 70% firm współdzieli dane typu CAD z podmiotami zewnętrznymi – klientami i dostawcami. Blisko 60% przekazuje je do innych działów w firmie – poza działami produkcyjnym i technologicznym ankietowani wymieniali marketing (blisko 22%) i sprzedaż (powyżej 10%). W niewielu firmach (niecałe 3%) z danych projektowych korzystają działy zaopatrzenia. Większość firm współdzieli dane projektowe, wykorzystując firmową sieć (72%) lub pocztę elektroniczną (38%). O wiele rzadziej wykorzystywane są systemy specjalizowane. Ponad 30% ankietowanych uważa, że w najbliższych latach zainteresowanie wykorzystaniem danych projektowych w przedsiębiorstwach będzie rosło ze względu na: konieczność współpracy z innymi działami w projektowaniu (72,5%), integrację danych w przedsiębiorstwie (59,5%), wymagania klientów – wizualizacje projektu (58%). Ponad 55% respondentów uważa, że korzystanie z systemu do modelowania przestrzennego zwiększa wykorzystanie danych projektowych w przedsiębiorstwie.

    – Polskie przedsiębiorstwa mogą zwiększać efektywność poprzez skuteczniejsze wykorzystywanie  danych projektowych – skomentował wyniki badań IDC Robert Kross, wiceprezesAutodesk, Dział Rozwiązań dla Przemysłu.