Standardy w 3D według SolidWorks

  SolidWorks – innowacyjne, ale sprawdzone w praktyce oprogramowanie – oferuje kompleksowe rozwiązania do modelowania bryłowego, powierzchniowego oraz tworzenia rysunków 2D

  SolidWorks 2005 dostarcza nowe narzędzia zapewniające konstruktorowi skrócenie czasu projektowania. Program zawiera ponad 250 nowych funkcji, których domagali się użytkownicy. Rozszerzono jego możliwości oraz obszar zastosowań – od przemysłu maszynowego, form wtryskowych, mechaniki precyzyjnej po przemysł ciężki. Dzięki tym rozszerzeniom SolidWorks 2005 nie tylko zapewnia łatwe modelowanie w 3D. Uwzględniono w nim niemal każdy aspekt procesu projektowania, łącząc narzędzia konstruktorskie i analizy projektu oraz kontrolujące cykl projektowy.

  Najważniejsze zmiany i usprawnienia to:

  •  Poprawiony interfejs użytkownika – uproszczona obsługa
  •  Okno Zadań – narzędzie integrujące wiele przydatnych funkcji
  •  Rozszerzona biblioteka części dla konstruktorów maszyn
  •  W pełni funkcjonalny edytor plików Auto-CAD (DWGEditor)
  •  Uproszczone narzędzie do analizy poprawności elementów z tworzyw sztucznych (analiza wtrysku)
  •  Liczne modyfikacje istniejących funkcji, mające na celu poprawę zakresu ich działania

  Nowości SolidWorks 2005 podzielić można w zależności od przeznaczenia – dla branży mechanicznej, dla formierstwa oraz dla projektantów produktów konsumenckich.

  UDOSKONALONY i bardziej intuicyjny interfejs użytkownika

      Projektowanie maszyn

  Dodano wiele bibliotek gotowych części (podkładki, pierścienie ustalające itd.) oraz operacji (rowki wpustowe, podcięcia technologiczne). 3D Content Central stała się wszechstronną biblioteką części, które można bezpośrednio z Internetu wstawić w okno graficzne programu z wykorzystaniem standardowej techniki Przeciągnij-Upuść. Rozbudowano opcje tworzenia konstrukcji spawanych – usprawniono tworzenie listy elementów poprzez dodanie możliwości wykorzystania giętych członów konstrukcyjnych. Ułatwiono dopasowywanie poszczególnych komponentów konstrukcji spawanej.

  UŁATWIONE tworzenie widoków rozstrzelonych oraz animacji

  Projektowanie form

  Popularność CosmosXpress podsunęła twórcom SolidWorks pomysł wprowadzenia narzędzia do analizy części wykonywanych z tworzyw sztucznych pod względem jakości wypełnienia formy. Tak powstał MoldflowXpress, który pozwala zerwać z tradycyjnym podejściem do konstruowania form.

  NOWE NARZĘDZIA wspierające pracę konstruktorów części z tworzyw sztucznych

       Projektant części może od razu sprawdzić, jak zachowa się materiał wtryskiwany. Pozwala to na eliminowanie potencjalnych błędów już na etapie projektowania, co zmniejsza koszty i przyspiesza proces powstawania formy. Ponadto narzędzia dla konstruktorów form wzbogacono o bardziej zaawansowane funkcje usprawniające tworzenie elementów ruchomych formy oraz form złożonych.

  UDOSKONALONE narzędzia do tworzenia form

   

       Projektowanie produktów konsumenckich

  Tworzenie produktów o bardziej atrakcyjnym wyglądzie oraz ułatwienie i przyspieszenie poprawy ich funkcjonalności to główne zadania SolidWorks 2005. Program sprostał tym wymaganiom dzięki nowym narzędziom – Gięcie (parametryczne deformowanie części) i Odciśnięcie (dostosowanie kształtu komponentów w złożeniach). Zwiększone możliwości operacji Wyciągnięcie Po Profilach dają w efekcie smuklejsze i „przyjemniejsze dla oka” części. Otrzymujemy możliwość szybkiej zmiany kształtu produktu przy zachowaniu pełnej parametryczności oprogramowania i prostoty jego obsługi.

  NOWE, zaawansowane operacje swobodnego modelowania

  Nowe możliwości interfejsu użytkownika

  W SolidWorks 2005 zostały gruntownie przeprojektowane niektóre elementy interfejsu użytkownika. Należą do nich m.in. wszystkie ikony i symbole graficzne, utrzymane teraz w stylu Windows XP. Przebudowano również okno wyświetlające komunikaty o błędach, zwiększając jego czytelność i funkcjonalność. Istnieje również możliwość wyświetlania wszystkich relacji jako symboli w oknie graficznym, podczas rysowania szkiców operacji.

  Dodano znacznie ułatwiające pracę narzędzie – Okno Zadań zawierające takie funkcje jak: eksplorator plików, ToolBox, 3D Content Central, Feature Palette. Wszystkie elementy zintegrowane są w formie wysuwanego panelu i zawsze łatwo dostępne. Zmieniono także funkcję Wybierz Inny – podczas wybierania nie trzeba już „przebijać się” przez kolejne elementy, co jest kłopotliwe, wystarczy zaznaczyć odpowiednią geometrię w czytelnej liście zawartej w pojawiającym się okienku.

  Rozszerzono także możliwości automatycznego wymiarowania (rysunki 2D). Wprowadzone narzędzie Porównania Rysunków wskaże różnice pomiędzy dwiema wersjami rysunku i odpowiednio to zaraportuje. Ponadto wprowadzono możliwość dodania komentarzy zarówno tekstowych, jak i głosowych, do komponentów a nawet do tworzących je operacji. Praca konstruktora może być przedstawiona za pomocą Spinacza Projektu (dokumentu MS Word zawierającego wszystkie niezbędne informacje).

  Zarządzanie licencjami i wydajność

  Bez problemu można udostępnić licencję sieciową, aby konstruktor mógł zabrać ją ze sobą np. w swoim laptopie. Narzędzie SolidWorks Rx pozwoli szybko zorientować się wsparciu technicznemu, czy sprzęt klienta, konfiguracja systemu itp. nie powodują występowania utrudnień w pracy.

  Zarządzanie danymi projektowymi

  Zintegrowane narzędzie zarządzania dokumentacją projektową PDMWorks zostało także rozszerzone o nowe funkcje, m.in. Kopiowanie projektów znacznie skracające czas pracy nad wieloma wariantami konstrukcji. Tak uproszczono obsługę, aby używanie PDMWorks nie nastręczało żadnych kłopotów ani wątpliwości.

  Analizy wytrzymałości

  CosmosXpress, dodatek pozwalający analizować części pod względem wytrzymałości, może podawać aktualny stan naprężeń, zobrazować niebezpieczne miejsca (współczynnik bezpieczeństwa) oraz określić wartość przemieszczenia.

  Użytkownicy AutoCAD

  SolidWorks w wersji 2005 wyposażony został w narzędzie DWGEditor, które pozwala otwierać, edytować czy tworzyć nowe pliki DWG. Narzędzie ma bardzo podobny interfejs jak AutoCAD, łatwo go opanować. Ponadto narzędzia szkicowania zostały tak rozwinięte, aby inżynier przechodzący z programu 2D do SolidWorks zrobił to szybko, bez kłopotów poznając nowy program.

  To oczywiście tylko niektóre z nowych funkcji i usprawnień dodanych w SolidWorks 2005, jednak już ten wymieniony zestaw powinien dać obecnym i potencjalnym użytkownikom pewien pogląd na temat funkcjonalności nowej wersji oprogramowania

  Michał Wysocki

  konsultant techniczny

  ds. CAD

  CNS Solutions sp.

  z o.o.

  www.cns.pl