Srebro dla PASATA

Przenośna iskrobezpieczna aparatura sejsmiczna PASAT M zdobyła Srebrny Medal w konkursie „Brussels Eureka”. Konkurs towarzyszył 58. Targom „Brussels Innova 2009” (Bruksela, 19-21 listopada br.).

Poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” są jednymi z najważniejszych imprez wystawienniczych w świecie innowacji. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 19-21 listopada 2009 r. na terenach Expo-Heysel w Brukseli. Wzięli w niej udział wystawcy m.in. z Belgii, Polski, Iranu, Malezji, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Ukrainy, Chorwacji, Słowenii, Hongkongu, Hiszpanii, Austrii oraz Bośni i Hercegowiny.

Targom, jak co roku, towarzyszył międzynarodowy konkurs innowacji „Brussels Eureka”, w którym prezentowane były prototypy, nowości już wdrożone lub oczekujące na wdrożenie. PASAT, który do konkursu został zgłoszony w kategorii „Know-how”, podtrzymał passę konkursowych zwycięstw EMAG-u w stolicy Belgii (w poprzedniej edycji „Brussels Innova” analizator jakości węgla GAMMA NATURA otrzymał Złoty Medal, a system sterowania i diagnostyki maszyn górniczych MAKS DBC nagrodzono Srebrnym Medalem).

– Wyróżnienie to jest tym cenniejsze, że o uznanie jury rywalizowało wiele naprawdę doskonałych innowacji z całego świata, poprzeczka była więc zawieszona bardzo wysoko – ocenia Krzysztof Oset, jeden z konstruktorów PASATA M, który wraz ze Sławomirem Chmielarzem reprezentował EMAG podczas brukselskich targów.

PASAT M umożliwia pomiar, gromadzenie oraz cyfrowe przesyłanie (do dalszego przetwarzania) danych sejsmicznych.  Za jego pomocą można m.in. określać naprężenia w górotworze i ich zmiany w czasie oraz przestrzeni, wyznaczać niejednorodności geologiczne przed eksploatacją, wyznaczać parametry opisujące właściwości fizyczne górotworu a także badać grunt przed rozpoczęciem robót budowlanych.

To już druga nagroda dla PASATA M w tym roku – we wrześniu 2009 r. aparaturę nagrodzono Nagrodą Główną w konkursie „Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych”.  

PASATA M używa m.in. Instytut Problemów Zagospodarowania Bogactw Naturalnych Rosyjskiej Akademii Nauk, który wykorzystuje ją do prowadzenia kompleksowych badań sejsmicznych na terenie Federacji Rosyjskiej.